Stratejik Yönetim ve İş Zekası | İstanbul Moda Akademisi
Eğitimler
 

Stratejik Yönetim ve İş Zekası

Süre: 6 Saat

Katılım Ücreti: 300 TL

*İTKİB üyelerine %50 indirim uygulanır.

 

Gün ve Saat:
Pazartesi 10.00-17.00

Eğitim Tarihi: 26 Mart 2018
 

 

Eğitim Yeri: İHKİB / Dış Ticaret Kompleksi
 

 

Günümüzdeki yoğun rekabet ortamı, değişen pazar koşulları ve artan tüketici beklentileri, işletmelerin kendilerini sürekli geliştirmeye ve iş yapış biçimlerini sürekli gözden geçirerek daha iyisini arama gayretinde olmalarını zorunlu kılmaktadır.
Stratejik Yönetim anlayışı temelde üç ana hedefi gerçekleştirmek üzere işletmelerde uygulanan bir yönetim modelidir. Ortalamanın üzerinde kârlılık, sürdürülebilir rekabet avantajı ve gelecekte var olmak gibi ana hedeflerin alt başlıkları ise, stratejik iş birimlerinde verimliliğin artması, yenilikçi yaklaşım, iç ve dış müşteri memnuniyeti, pazar koşullarına göre yapılanma, işletmenin iş yapış veya üretim modeline göre organizasyon yapısının düzenlenmesi, proaktif kriz yönetimi ve toplam kalite yönetimine ulaşmak sayılabilir.

İşletme içinde yapılan üretimin ve işletme dışından sağlanan, depolama, lojistik, güvenlik ve benzer yan hizmetlerin “Tam Zamanında” (Just in Time) yönetimi sağlanmalıdır. Yani üretim için gerekli her türlü hammadde, yarı mamul, insan gücü veya benzer kaynakların, gerekli yere, gerektiği zamanda, gerektiği miktar ve gereken kalitede sağlanması verimlilik için şarttır.  Ayrıca “İç Müşteriler” dediğimiz, çalışanların mutluluğu ve sadakati sağlanarak, verimliliğin artması, hataların minimize edilmesi, deneyimlerin aktarılması da dikkat edilmesi gereken konular arasındadır.

Bir departmanın çıktısı, başka bir departmanın girdisidir, bu nedenle bir işletmede sadece tek bir departmanın başarısı, tüm işletmenin başarısı işin yeterli değildir. Toplam iş kalitesine, verimliliğe, kârlılığa, müşteri memnuniyetine, marka ve işletme değeri artışına ulaşmak için, tüm departmanların uyumuna, iş birliğine ve birbirlerini tamamlamasına gereksinim vardır.

Yöneticilerin stratejik yönetim anlayışı ile sadece çalışmış oldukları departmanlara değil, tüm işletmeye, hatta tedarik zinciri ve müşterileri de yönetebilme becerilerine sahip olması gerekmektedir.
Bu eğitim ile altın ve beyaz yakalı yöneticilere “Stratejik Yönetim” anlayışını öğretmek ve bunu uygulamalarını sağlamak hedeflenmektedir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

•Stratejik Yönetim Anlayışı
•Stratejik Yönetimin Hedefleri
•İşletmenin Misyonu Ve Vizyonu
•İşletmenin Değerleri
•İşletme Kaynakları
•Organizasyon Yapıları ve Proje Organizasyonları
•Mevcut Durum Analizi (Çevresel Faktörler – İç Ve Dış)
•Rekabet Analizi
•Bayi ve Müşteri Analizi (Pareto Prensibi)
•Risk Yönetimi
•Kritik Başarı Faktörleri
•İşletme SWOT ve TOWS Analizleri ve Stratejik Yol Haritaları
•BDG Matrisine Göre SİB’lerin Değerlendirilmesi
•Büyüme Stratejileri
•Stratejik İş Birlikleri
•Kriz Yönetimi
•Mavi Okyanus Stratejisi

 

PROGRAM İÇERİĞİ

Egitmen: Hakan Okay

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü ile İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nden mezun oldu ve son olarak İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ve Organizasyon Bölümü'nde Yüksek Lisans ders programını tamamladı. Kişisel bakım sektörü (Estée Lauder, Aramis, Enrico Coveri, Arrogance, Barbara Bort, Hugo Boss, Laura Biagiotti, Alix Avien Parfums markalarında) ve giyim sektöründe (Karaca ve Pierre Cardin markalarında) ürün müdürü, satış müdürü ve pazarlama müdürü olarak görev yaptı.

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi MBA programında, öğretim görevlisi olarak “Stratejik Pazarlama Uygulamaları”, “Marka Yönetimi”, “Perakende Yönetimi”, “Kişisel Satış Teknikleri” ve “CRM – Müşteri İlişkileri Yönetimi” dersleri veren Okay, üniversitelere ve çeşitli kongrelere “Konuk konuşmacı” olarak katılmaktadır. “Pazarlama, Kurumsal ve Kişisel Satış Teknikleri” konularında eğitimler veriyor ve çeşitli dergilere aynı konularda makaleler yazıyor. Dünya Gazetesi’nin web sitesinde köşe yazarı olan Okay, T.C. Adalet Bakanlığı İstanbul Adliyesi ‘nde “Bilir Kişi” olarak görev yapıyor.

 

İMA Eğitimlerine Başvurmak için Formumuzu Doldurun...