Satış Yönetiminde Verimlilik ve Karlılık Yaratan İş Modelleri | İstanbul Moda Akademisi
Eğitimler
 

Satış Yönetiminde Verimlilik ve Karlılık Yaratan İş Modelleri

Süre: 6 Saat

Gün ve Saat: Pazartesi 10.00-17.00

Eğitim Tarihi: 06 Kasım 2017

Eğitim Yeri: İHKİB / Dış Ticaret Kompleksi

Katılım Ücreti: 200 TL

*İTKİB üyelerine %50 indirim uygulanır.

Online başvuru için tıklayınız.

Eğitimin Amacı: Yoğun geçen günlük satış faaliyetlerinin, belirli zaman dilimleri içinde gerçekleşen sonuçlarının değerlendirilmesi ve analiz edilmesi önemli bir sorundur. Sahada yeni bir strateji geliştirebilmek, doğru ürün, doğru fiyat, doğru kanal ilişkilerini ölçümleyebilmek doğru analiz yöntemleri ile mümkündür. Eğitim; satış sonuçlarının kritik başarı faktörlerine göre incelenmesini, analiz edilmesini ve elde edilen sonuçlardan stratejik eylem planı oluşturmayı hedeflemektedir.

Eğitimin İçeriği:

 • İşletmelerin karlılığını etkileyen temel faktörler ve satış verimliliği ilişkisi.
 • Satış yönetiminde bilinmesi gereken analiz yöntemleri örnekleri
  Hedef Belirleme-Planlama ve Satış Tahminleri Analizi
  Firma segmentasyonu ve müşteri beklentileri analizi
  Müşteri bölümleme ve Pareto analizi
  Cari hesap yönetimi ve müşteri riskleri analizi
  Stratejik planlama ve pazarlama planı oluşturmada Swot Analizi
  Satış sonuçlarının etkisini ölçümleme ve Başabaş nokta analizi
  Delik Kova Teorisi ile Satış Stratejileri analizi
  Satış temsilcilerinin yetkinliklerinin belirlenmesi ve analizi
  Satış personeli ihtiyaç analizi
  Performans yönetimi ve teşvik sistemleri analizi
 • Satışta hedef belirleme ve planlama.
 • Satışta hedef-gerçekleşen analizi ve iş planı oluşturma.
 • Satışta büyüme ve trend analizleri ile performans ölçümleme.
 • Hedef Pazar seçimi ve seçilen pazarlarda etkinlik analizi.
 • Coğrafi alan analizleri ile mevcut Pazar ve yeni Pazar stratejilerinin oluşturulması.
 • İç piyasa ve yurt dışı piyasada rekabet ve Pazar analizleri ile önceliklendirme ve konumlanma stratejileri.
 • Satış kanalı analizleri ile kanaldaki oyuncuların(bayi, toptancı, distribütör, perakendeci vb.) verimliliğinin ölçümlenmesi ve kanal stratejilerinin değerlendirilmesi.
 • Ürün satış analizleri ile yeni ürün, ürün çeşitliliği ve ürün terk kararlarının oluşturulması.
 • Satış temsilcisinin verimliliğinin ölçümlenmesi ve satıcı bazında maliyet, satış ve karlılık analizleri ile satış performansının değerlendirilmesi.
 • Satış temsilcilerinin günlük faaliyetlerinin planlanması ve verimliliklerinin ölçümlenmesi.
 • Satış verimliliği için doğru sayıda satış ekibi oluşturma ve satış ekiplerinin sayısının belirlenmesi.
 • Satış koşullarının verimliliğinin ölçümlenmesi ve ortalama vade analizi.
 • Satışta risk yönetimi için vadeli ve peşin satışların analizi, şahsi çek - müşteri çeki analizi, açık hesap analizi ve toplam risk / ciro oranı analizi.
 • Satışta karlılık analizi için, satış sonuçlarının işletmenin mali tablolarına etkisini ölçme ve stratejik planlar oluşturma.

PROGRAM İÇERİĞİ

Egitmen: Bülent Başar

1964 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Üsküdar Cumhuriyet Lisesinde tamamlayarak 1981 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’ne girdi. 1985 yılında mezun olan Başar, askerlik hizmetinden sonra meslek yaşamına Akın Tekstil Konfeksiyon Ürünleri Üretim ve Pazarlama A.Ş. firmasının satış ve pazarlama bölümünde başladı. 1990 Yılından itibaren Arçelik A.Ş Pazarlama ve Satış Departmanında mesleki yaşamına devam eden Başar, yaklaşık yedi yıl ülkemizin çeşitli bölgelerinde satış, pazarlama, satış geliştirme, müşteri ilişkileri yönetimi, yeni bayilik tesisi, bayi yönetimi ve eğitimi gibi çeşitli alanlarda sorumluluk düzeyinde görevler aldı ve yeni ürün geliştirme, piyasa araştırmaları ve lansmanı konulu projelerde bulundu. 2001 Yılından itibaren eğitim faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlarda danışmanlık faaliyetlerini de sürdüren Başar, halen; Yapı Kimyasalları, Medikal Cihazlar ve Tekstil Alanında Üretim yapan 3 ayrı firmaya, “satış ekiplerinin oluşturulması, satış kanallarının bayi organizasyonuna dönüştürülmesi ve aile şirketlerinde kurumsallaşma ve yönetim geliştirme” konularında danışmanlık hizmetini sürdürüyor.

 

İMA Eğitimlerine Başvurmak için Formumuzu Doldurun...