Kurumsal Sosyal Sorumluluk | İstanbul Moda Akademisi
Eğitimler
 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Süre: 6 saat

Gün ve Saat: Perşembe 10:00 – 17:00

Eğitim Tarihi: 12 Ekim 2017

Katılım Ücreti: 200 TL

Eğitim Yeri: İHKİB / Dış Ticaret Kompleksi

*İTKİB üyelerine %50 indirim uygulanır.

Kurumsal sosyal uygunluk denetimlerine daha iyi hazırlanmak, Tedarikçi/ taşeron denetimlerini detaylı gerçekleştirmek, sosyal uygunluk kültürüne uygun bir sistemin kurum içinde kurulmasını ve işletilmesini sağlamak. Bu eğitimde sosyal uygunluk standartlarının ortak müşterek beklentilerinin neler olduğu üzerinde durulacaktır.

Eğitime katılması tavsiye edilen personel: Kurumsal sosyal uygunluk alanında denetçi olarak kariyer yapmak isteyen kişiler, Alıcı grup/müşteri denetimlerinde aktif rol olan kişiler, Tedarikçi / taşeron denetimlerinde aktif rol alan kişiler
 
İÇERİK:

 • Personel Listesi
 • İşyeri hekimi çalışması
 • Yıllık İzin Kayıtları
 • Maaş Bordroları, ödemeler, yan haklar
 • Çalışan Giriş Çıkış Zaman Kayıtları, fazla mesai ,zorla çalıştırma
 • Personel Dosyaları İş sözleşmesi
 • Toplu  sözleşme, sendikalaşma
 • Çalışan şikayeti ve geribildirim alma
 • Disiplin uygulamaları
 • Aylık SGK Bildirgeleri
 • Çevre ile ilgili mevzuatlar
 • Çalışma ortamının uygunluğu
 • Ayrımcılık, kadın ve çocuk işçi çalıştırılmasına dair kurallar
 • Baskı, kötü muamele ve tacizin önlenmesi
 • Topraklama Uygunluk
 • Gürültü, Emisyon ölçümleri
 • İşletme Ruhsat Kapasite Faaliyet belgesi Fenni Muayene Uygunluk Raporları
 • Deşarj Belgesi Atıl Su Bağlantısı
 • Forklift Ehliyeti Kazancı Belgesi
 • İçme suyu Analizi
 • Kimyasalların Listesi- MSDS ler
 • İlk Yardımcı eğitimleri uygunluk
 • Yangın Eğitim Kayıtları
 • Yangın Ekipman Listesi
 • Acil Durum Tahliye Planı Tatbikatı
 • Risk Analizi
 • Taşeronların Sosyal Uygunluk Denetimleri
 • Firma Sosyal Uygunluk Politikası

PROGRAM İÇERİĞİ

 

İMA Eğitimlerine Başvurmak için Formumuzu Doldurun...