Kurumsal Risk Yönetimi | İstanbul Moda Akademisi
Eğitimler
 

Kurumsal Risk Yönetimi

Süre: 12 Saat (6 saat x 2 gün)

Katılım Ücreti: 600 TL

 

Gün ve Saat:
Perşembe / Cuma 10.00 – 17.00

Başlangıç Tarihi: 7 Şubat 2019
 

 

Eğitim Tarihleri: 

7 Şubat 2019
8 Şubat 2019

Eğitim Yeri:
İMA / İstanbul Moda Akademisi
 

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

- Risk Kavramı, Riske İlişkin Kavramlar, 
- Şirketlerin Karşılaşacağı Riskler 
- Riskin Etkisi ve Maliyeti
- Şirket Değeri Açısından Riskin Etki ve Maliyetinin Değerlendirilmesi 
- Risk Yönetimi, Geleneksel Risk Yönetiminden Kurumsal Risk Yönetimine Geçiş ( ERM), Risk Yönetim Standartları   
- Risk Yönetiminin Amaçları
- Şirketlerde Risk Yönetim Süreci ve Temel Metodolojiler  
- Riskin Transferi ve Sigorta 
- Risk Yönetimi ve Strateji  
- Kurumsal Yönetim Çerçevesinin Oluşturulması;  Risk Yönetimi  ile ilgili Rol ve Sorumluluklar

KİMLER KATILMALI:                                              

Şirket sahipleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, risk yönetimi, muhasebe, finans, iç kontrol ve iç denetim birimlerinde görev alan uzman ve yöneticiler .

AMAÇ:

Kurumsallaşmanın gereksinimlerinden biri olarak riskin yönetim sistemlerinin etkin olarak kullanılması konusunda şirketlere yön göstermek ve güncel gelişmeler ile beklentiler hakkında bilgiler vermek  , şirketlerin karşılaşabileceği riskleri ve bu risklerin etkilerini  güncel gelişmelere göre değerlendirmek.

PROGRAM İÇERİĞİ

Egitmen: Selda Eke

Selda Eke Marmara Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünü bitirdi. Ardında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora derecesini İngilizce olarak tamamladı. Bankacılık, finans, risk yönetimi ve sigortacılık konularında profesyonel deneyime sahip olan Selda Eke, Chemical Mitsui Bank A.Ş ve Credit Lyonnais Bank Türkiye İstanbul Şubesi’nde “Kredi Pazarlama ve Kurumsal Bankacılık Bölümlerinde” yöneticilik yaptı, Koçbank A.Ş, ve Halkbank   A.Ş ‘de Kurumsal Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Yaşar Holding A.Ş ‘de “Finansal İlişkiler Koordinatörü” olarak görev yapan Selda Eke daha sonra Doğan Emeklilik A.Ş’ de Kurumsal Satış Müdürü olarak çalıştı. Aon Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş ’de “Finansal Riskler (Kredi ve Politik Risk Sigortaları) ve Finansal Kuruluşlar” Bölümü'nün kuruluşunu yaparak bu risklere yönelik olarak danışmanlık yaptı, Direktör pozisyonunda görev aldı. Akabinde, Atradius Credit Insurance N.V. Türkiye İstanbul Şubesinin kuruluşunu yaparak “Ülke Yöneticisi ve Müdürler Kurulu Üyesi” olarak çalıştı. Yeditepe Üniversitesi, Executive M.B.A Bölümünde “Enterprise Risk Management” ve “Lending Policy & Practice ” konularında yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders veren Eke, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.  Bu süre zarfında “Kurumsal Yönetim”, “Uluslararası Ticaretin Finansmanı”, “Sigorta İşletmeciliği”, “Sigorta Şirketlerinde Piyasa Risklerinin Yönetimi” konularında, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik dersler verdi. Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde  “ Risk Management & Insurance ” ve “ New Trends and Techniques in Trade Finance “ konularında , İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  İşletme  ve Uluslararası Ticaret  Bölümlerinde “ Enterprise Risk Management”, “ Financial Institutions and Markets” , “ Financial Statement Analysis ”, “ Uluslararası Finans ” ve “ Dış Ticaretin Finansmanı ” konularında lisans öğrencilerine yönelik dersler veriyor ve yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapıyor. Doktora tezini “Ticari Alacak Riskleri Yönetiminde Kredi Sigortaları ve Ekonomik Büyümeye Etkisinin İncelenmesi” konusunda hazırlayan Selda Eke, özel sektör tecrübesiyle çeşitli Üniversitelerde (Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi), yerel ve uluslararası konferanslarda (Euromoney, GTR, Eurofinance Conferences ) “ risk yönetimi ve uluslararası ticaretin finansmanı konularında konuşmacı veya misafir öğretim görevlisi olarak yer aldı.

 

 

İMA Eğitimlerine Başvurmak için Formumuzu Doldurun...