İMA Sektör | İstanbul Moda Akademisi
İMA Sektör
 

İMA Sektör

Meslek temelli öğrenim sistemini benimseyen İMA, tekstil sektörüyle yakın proje işbirliklerinde bulunma ayrıcalığına sahiptir ve eğitim programlarını bu ayrıcalıklı projelerle destekler. İşlenen programın konusu ve ihtiyaçlarına göre İMA Endüstri Projeleri ve İMA Tasarımcı Projeleri olarak iki gruba ayrılan işbirliklerinin hedefi, program içeriğinin sektör gerçeklerini yansıtan deneyimlerle kuvvetlendirilmesidir. 

İMA Endüstri Projeleriyle hedeflenen, öğrencilerin moda endüstrisini içeriden bir gözle anlamaları ve sektöre hazırlanmalarını sağlamaktır. Projeler, endüstrinin güncel konularına değinen vaka çalışmalarından görsel araştırmalara, tasarım geliştirmeden malzeme seçimine, numune üretiminden tasarım sürecine gerçekte olduğu gibi örneklendirmeleri kapsar. 

İMA Tasarımcı Projelerinin odak noktası ise öğrencilerin kendini tanımaları ve farklı oldukları yönlerini zenginleştirerek bir dil, bir çizgi oluşturmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda öğrencilerin markalaşmış tasarımcılarla karşılaşması, tasarımcıların çalışma yöntemlerini gözlemlemesi, tasarım süreçlerinin nasıl gerçekleştiğini, bu süreçte gerekli olan becerileri görmesi ve yaratıcı ekibin nasıl yönlendirildiğini anlamaları üzerine çalışmalar yapılır.

Danışmanlık: Firmaların sektördeki konumlarını güçlendirmek üzere, ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda; tasarım, ürün geliştirme, üretim, görsel düzenleme, moda marka yönetimi ve perakendede ürün yönetimi ve benzeri konularda özel eğitim ve danışmanlık verilir. Detaylı bilgi için tıklayınız.