İMA Kitaplık: “Fashion Retailing: From Managing to Merchandising” | İstanbul Moda Akademisi
 

İMA'da Yaşam

 

İMA Kitaplık: “Fashion Retailing: From Managing to Merchandising”

Modern tarih boyunca perakendeciler hem rasyonel hem de duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet sağlayarak tüketicilere kapılarına açmıştır. Kitap perakende, pazar araştırması, yer seçimi ve perakende tipolojisinin tarihini kısa bir özetini vererek başlıyor. Yerinde ve saha dışı perakendecilik arasındaki farkların nasıl ayırt  edilebildiği ve sanayi içinde etkin bir büyüme için araç olarak kullanılan perakende teknolojisinin, yeni bir model içinde nasıl bir formül yarattığı inceleniyor. Aynı zamanda kitapta insan kaynaklarının (işe alma, maaş ödemeleri, iş tanımları ve maaşların belirlenmesi) yönetimi nasıl etkilediğine de değiniliyor. Bunun yanında ürün analizi, satış rakamları takibi, görsel mağazacılık, marka kimliği gibi konuların da detaylı bir şekilde işlendiği kitapta okuyucular perakende sektörünü bir bütün olarak algılamaya davet ediliyor.