Eğitim: Moda PR’ı | İstanbul Moda Akademisi
 

İMA'da Yaşam

 

Eğitim: Moda PR’ı

Geçtiğimiz ay The Alternate dosyamızda incelediğimiz Moda PR’ının Kısa Eğitim’i 24-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul Moda Akademisi sayesinde Moda PR’ına genel bir giriş yapmak isteyen öğrenciler için kapılarını açıyor. Moda PR’cısı detaylı bir araştırma sürecinden sonra firmanın hedefleriyle paralel ve hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde iletişim ve tutundurma stratejisi belirler. Bu stratejiye uygun, marka imajını en iyi yansıtacak kampanyaları geliştirir, etkinlikler-organizasyonlar düzenler, basınla ilişkileri yürütür, hem geleneksel hem de güncel medya araçlarını birlikte kullanır. Modada halkla ilişkiler ve iletişim alanıyla ilgilenenlere yönelik bu eğitim araştırma metotlarından, pr analizi ve ölçümlenmesine kadar; katılımcılara bir markanın iletişim ve tanıtım planını süreçlerine genel bir perspektiften bakmayı amaçlamaktadır. L’Appart PR İstanbul Genel Müdürlüğünü yürüten Feride Tansuğ eğitmenliğinde geçmişten günümüze moda pr’ı, pr konsepti ve strateji geliştirme, yıllık iletişim planı oluşturma, iletişim kanalları, basınla ilişkiler yönetimi, showroom, etkinlik yönetimi gibi konuları ele alacak program toplamda 12 saat sürüyor.