E-Kaynaklar

İstanbul Moda Akademisi Kütüphanesi'nin abone olduğu basılı dergilerin bir kısmına ve veritabanlarına kütüphane içinden elektronik olarak erişim sağlanabilir. Moda / tekstil alanında yayınlanmış önceki yıllara ait tezlere de tam metin olarak erişilir.

WGSN: Tasarımı etkileyen trendleri tanımlamak ve yaymak için teknolojiden yararlanan ve internet üzerinden erişilen elektronik bir kaynaktır. İMA içindeki terminallerden erişilen kaynağa ait bilgi edinmek için www.wgsn.com adresi kullanılabilir.

Fashion Practice: 
The Journal of Design, Creative Process the FashionModa tasarımı ve uygulamalarında son yenilikler, moda endüstrisinde sürdürülebilirlik, moda kapsamında mikro ve nano teknolojiler, malzeme, tasarım ve süreçler, moda ve parekendede son gelişmelerin değerlendirildiği derginin 2009'dan günümüze tüm sayılarına erişim sağlanır.

Fashion Theory:
The Journal of Dress, Body Culture : Kültürel çalışmalar, sanat tarihi, edebiyat eleştirisi, antropoloji, moda tarihi, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve  folklorik çalışmaların moda teorisiyle harmanlandığı derginin 1997'den günümüze tüm sayılarına erişim bulunmaktadır.

Textile: The Journal of Cloth and Culture :
Cinsiyet ve kimlik, kostüm, vücut ve mimari, teknoloji, tekno-tasarım ve uygulamalarının, materyal ve görsel kültür içinde ele alındığı derginin 2003 yılı itibariyle tüm sayılarına kütüphane içinden erişim sağlanır.