Mezunlar
 

Peri Memedova

Peri Memedova, Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi Endüstri Tasarımı’ndan meazun olduktan sonra İstanbul Moda Akademisi Moda Tasarımı Diploma Programı’ndan mezun oldu. 

Eğitim Aldığı Program

Moda Tasarımı Diploma Programı

Mezuniyet Yılı

2017

Koleksiyon