İkebana: Sanatın Felsefeyle Uyumu | İstanbul Moda Akademisi
 

İMA'da Yaşam

 

İkebana: Sanatın Felsefeyle Uyumu

İkebana, çiçek düzenleme sanatına verilen isim olarak bilinse de kavram olarak derin felsefi bir anlam içerir. İçinde birçok sembol barındıran ikebana felsefesinin ana dayanağı cennet-dünya-insan üçlemesidir. Hazırlanan her buket bu üçlemeden beslenir. Buketin en altında bulunan çiçek-yeşillikler kişinin geçmişini, orta kat bugünü, üst kat ise geleceği simgelemektedir. İkebana tasarımında çiçeğin seçimi, düzenlemedeki tutumlar ve çiçeklere karşı saygı önemli bir yere sahiptir.

İkebana’nın felsefe ve renklerden bezeli dünyası, çağdaş sanat ve moda tasarımı alanları için de esin kaynağı olmayı sürdürmektedir.