The Alternate: Moda Markası Yönetimi | İstanbul Moda Akademisi
 

İMA'da Yaşam

 

The Alternate: Moda Markası Yönetimi

Malumunuz, günümüzde marka kavramı radikal bir değişim içerisinde. Marka nosyonu artık sadece tasarım yansıtmanın yanında belirli bir felsefeyi ve yaşam tarzını da müşterisine vermekte ve bu felsefeler iletişim stilinde ve perakende sunumunda da yer almakta. Markalar tüketiciyle monolog yerine diyalog bazlı bir iletişim kurarken, sadece ürün odaklı bir yaklaşımdan uzaklaşarak marka dünyasını tamamlayıcı nitelikteki hizmetlerle ‘klasik marka’ anlayışından uzaklaşarak ‘kültür kulübü’ oluşturmaktalar. Tüm bu durumu yönetmek de haliyle Moda Markası Yöneticileri’nin görevinin temellini oluşturmakta.

Moda Marka Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyen kişilerinse öncelikle temel moda ve marka kavramları ile terminolojisine hakim olmaları gerekmekte. Temsil edecekleri markaların konumlandırılmasını daha net çizgilerle belirleyebilmek adına belli başlı moda akımları ve referansları ile modern marka anlayışını ve uygulamalarını takip edebiliyor olmalıdırlar. Moda fuarlarının ve haftalarının yerini internet üzerinden takibe bıraktığı, tüketim alışkanlıklarının düzenli olarak değiştiği, trendlerin ömürlerinin kısaldığı, disiplinler arası iş birliklerinin arttığı ve teknolojinin ürün ve iletişimde farklı olanaklar sunduğu bir moda dünyasında marka yönetiminde başarılı olabilmenin en önemli ön koşullarından biri de bu hızlı gelişmeleri takip edip, marka yönetimini bu değişimler doğrultusunda revize edilmektir.