Pamuk Tedarik Zincirinde Sürdürülebillirlik | İstanbul Moda Akademisi

Pamuk Tedarik Zincirinde Sürdürülebillirlik

Süre:
1 saat (1 saat x 1 gün)

Eğitim Şekli:
Online

Gün ve Saat:
Perşembe, 18:30-19:30

Eğitim Tarihi:
24 Şubat 2022

PROGRAM CONTENT

  • Ticari emtia olarak pamuk ve sürdürülebilir pamuk,
  • Sürdürülebilirlik çerçevesinde pamuk ve yan ürünlerinin kullanım alanları,
  • Pamuk elyafının diğer elyaflarla karşılaştırıldığında sürdürülebilirlik açısından yeri
  • Sürdürülebilir / kimlikli pamuklarda Dünya arz ve talep dengesi
  • Konvansiyonel ve sürdürülebilir pamuk piyasalarına kısa bir bakış
  • Konvansiyonel ve sürdürülebilir pamukta tedarik güvenliği ve fiyat riskleri