Pamuk Üretiminde Sürdürülebilirlik ve İyi Pamuk (Better Cotton) Standart Sistemi | İstanbul Moda Akademisi

Pamuk Üretiminde Sürdürülebilirlik ve İyi Pamuk (Better Cotton) Standart Sistemi

Süre:
1 saat (1 saat x 1 gün)

Eğitim Şekli:
Online

Gün ve Saat:
Perşembe, 18:30-19:30

Eğitim Tarihi:
17 Şubat 2022

PROGRAM CONTENT

  • Türkiye'de pamuğun tarlada üretim süreçlerinde sürdürülebilirliğe konu olan uygulamalar
  • Tarla seviyesinde üretimdeki aktörler, karşılaşılan zorluklar, çözüm yolları, işbirliği ve projelerin faydaları
  • Tarla seviyesinde sürdülebilirlik trendleri / kimlikli pamuklar (örnek standart: Better Cotton), takip mekanizmaları ve güvenilirlik sistemleri
  • Tedarik zinciri takibi (fiziki ayırım - kütlesel ayırım)