Elyaftan Tüketiciye Sürdürülebilir Denim'in Hikayesi | İstanbul Moda Akademisi

Elyaftan Tüketiciye Sürdürülebilir Denim'in Hikayesi

Süre:
1 saat (1 saat x 1 gün)

Eğitim Şekli:
Online

Gün ve Saat:
Salı, 18:30-19:30

Eğitim Tarihi:
26 Ekim 2021

  • Tedarik Zincirine Genel Bakış
  • Birincil, İkincil ve Üçüncül Sıcak Noktaların Analizi (Su, Enerji, Kimyasal, Emisyon, Atık)
  • Elyaf Türleri ve Sürdürülebilir Elyaf Alternatifleri (Su, Enerji Tüketimi, CO2 Emisyon Karşılaştırması)
  • İndigo Boyama, Sülfür Boyama ve Sürdürülebilir Alternatifler
  • Sürdürülebilir Yıkama Teknikleri (Su, Enerji ve Kimyasal Yönetimi. Ozon ve Lazer Teknolojileri, Üretim Tesisi Önemi, LEED)
  • Tüketici Alışkanlıkları, Hayat Sonu ve Geri Dönüşüm (Mekanik ve Kimyasal Geri Dönüşüm, Post Consumer, Post Industrial Waste Kavramlarının Netleştirilmesi)

PROGRAM CONTENT