İstanbul Üniversitesi, İşletme Kulübü Reklam ve Pazarlama Zirvesi’20; T-Shirt Workshop | İstanbul Moda Akademisi

İstanbul Üniversitesi, İşletme Kulübü Reklam ve Pazarlama Zirvesi’20; T-Shirt Workshop