Perakende Mağaza ve Saha Yöneticileri İçin Hedefe Götüren Liderlik | İstanbul Moda Akademisi

Perakende Mağaza ve Saha Yöneticileri İçin Hedefe Götüren Liderlik

Süre: 6 saat

Katılım Ücreti: 300 TL

Gün ve Saat: Cuma 10:00 – 17:00

Eğitim Tarihi: 10 Şubat 2017

Eğitim Yeri: İHKİB / Dış Ticaret Kompleksi

*İTKİB üyelerine %50 indirim uygulanır.

Online başvuru için tıklayınız.

“Zorlamadan ve Zorlanmadan İkna Eden Liderlik”

Hedef Kitle ve Amaç:

Bu eğitim perakende sektöründe bayi-mağaza yöneticileri ve mağaza satış ekiplerini yönetenler(mağaza müdürü, ekip lideri vb.) için işe yarayan, pratik liderlik ve koçluk becerilerini kazandırıyor. Eğitimde en büyük hedefimiz, katılımcıların eğitimden çıktıktan sonra ekibini nasıl motive edeceğini anlamış olması. Aslında herkesin kendi alanında yaratacağı çok fark var! 21. yüzyılın liderlik stili olan koçluk yaklaşımı ile herkes kendi ekibinin gelişimi için soru sorabilecek.

İçerik:

 • Liderliğe Giriş
 • Liderlik Nedir?
 • Yöneticilik-Liderlik ve Koçluk Yaklaşımı Arasındaki Farklar
 • Hangisi Size Daha Uygun?
 • Etkin Liderler Nasıl Davranırlar?
 • Duygusal Zekaya Giriş
 • Duygusal Zeka Nedir?
 • Johari Kendini Tanıma Penceresi Envanter Çalışması
 • Duygusal Zekayı Artırıcı Tavsiyeler
 • Liderlik Tarzları
 • Kaç Tip Liderlik Tarzı Vardır?
 • Koç Liderlik ve Koç Liderliğin Kurumunuza Sağlayacağı Fayda
 • Liderlik Stili Envanter Çalışması
 • Her Seviyede Çalışanlarınıza Soracağınız Sorular
 • Eğitimin Katılımcıya Kazandıracakları
 • Ekibinizdeki her bir bireye özel olduklarını hissettirerek, farklı yaklaşımlar geliştirecek,
 • Kısa sürede ekibinizi işe odaklayabilecek,
 • Artan müşteri memnuniyeti ile beraber, satışa odaklı bir ekip oluşturabileceksiniz.

Gerekli Malzemeler:

 • Not Defteri ve Kalem
 • Renkli Gazlı Kalem

PROGRAM CONTENT

Egitmen: Kutlu Yıldızhan

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Maliye Bölümünde tamamladıktan sonra University of NewPort İşletme Bölümünde yüksek lisansını yaptı.
Global Bilgi Hizmetleri A.Ş.’nde çağrı merkezi takım lideri olarak çalıştıktan sonra Turkcell İletişim Hizmetleri’nde, Turkcell Akademi bünyesinde eğitim danışmanı olarak eğitim faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlendi. Satış birimlerinin yıllık eğitim planının yapılması yanında, eğitim ihtiyaç analizlerinin hazırlanması ve iç eğitmen yetiştirilmesi görevlerinde bulundu. Daha sonra Türkiye Eğitim Uzmanı olarak BlackBerry RIM bünyesine katılan Yıldızhan, tüm Türkiye eğitim faaliyetleri sorumluluğunu üstlenerek, yurt dışında yapılan EMEA bölgesi eğitmenler toplantılarında Türkiye eğitim birimini temsil etti. Sonraki yıllarda Indesit Beyaz Eşya Bölge Eğitim Temsilcisi olarak kendisine bağlı bölgedeki bayilerin eğitimlerinden sorumlu olarak hem teknik ve satış eğitimlerinin tamamlanması hem de mağaza tanzim ve teşhirlerinin takip ve kontrolünün yapılarak, eksikliklerin veya yanlışların düzeltilmesinin sağlanması konularında çalıştı. Ayrıca Kayra Grup bünyesinde eğitim yöneticisi ve eğitmen olarak tüm kurumun eğitim ihtiyaç analizinin yapılması, yeni başlayanlar için oryantasyon süreçlerinin dizayn edilmesi, yetkinlik eğitimleri tasarımı, online eğitimlerin yaygınlaştırılması, satış artırıcı-yenilikçi çalışmalar yapılması gibi görevlerde bulundu.