İsmail Duman | İstanbul Moda Akademisi

İsmail Duman

Eğitmen: İsmail Duman

Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü Mezunu. İngiltere Oxford House Collage dil eğitimini tamamladı. Çeşitli YMM ve Denetim firmalarında Vergi-Denetim Bölümlerinde ve İnterbank A.Ş. Mali Kontrol departmanında çalıştı. Onbeş yıla yakın süredir muhasebe, mali müşavirlik, danışmanlık yanında mali konularda çeşitli kuruluşlarda eğitim ve seminer çalışmaları devam ediyor. Kamuya ait A.Ş.ve Sanayi Yapı Kooperatifinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Halen S.M.Mali Müşavirlik, Bağımsız Denetçilik ve Bilirkişilik yapıyor.