İMA Kitaplık: Grafik Tasarımda Tasarım Fikri | İstanbul Moda Akademisi

İMA Kitaplık: Grafik Tasarımda Tasarım Fikri

Tasarım alanında onlarca kitaba imza atan Gavin Ambrose’un eklektik, yaratım tetikleme araçları İMA Kitaplık’a da uğruyor. Grafik Tasarımda Tasarım Fikri, alanın en sancılı ve karanlık bölümüne ışık tutuyor; yaratıcı düşünceler ve konseptler üretme sürecini ve tasarımcıların sürecin başında kullandıkları yöntemleri tanımlıyor. Kitap, düşünceler ve metotlar, soyuttan kaçınmak konuları ve tasarımı akademik bir yaklaşımdan çok problem çözme aracı olarak ele almak üzerine odaklanıyor. Tasarım Fikri, düşünce üretimini, başarılı bir tasarımın hayat damarı, pratik bir beceri olarak öğretiyor. ve düşünce üretimi için kullanılabilecek yöntemleri teşvik ediyor. Uygulamadaki pratik, çağdaş, öncü tasarım stüdyolarının çalışma örnekleri özet açıklamalar ve şemalaştırılmış imgelerle destekliyor. Bu arada kitaptan grafik tasarım öğrencileri kadar profesyoneller de faydalanabilirler. Metin, konularla ilgili pratik bir yaklaşım geliştiriyor