Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) | İstanbul Moda Akademisi

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM)

Süre: 12 Saat (6 saat x 2 gün)

Katılım Ücreti: 480 TL

*İTKİB üyelerine %50 indirim uygulanır.

Gün ve Saat: Cumartesi 10.00-17.00

Başlangıç Tarihi: 14 Kasım 2015

 

Eğitim Tarihleri:

14 Kasım Cumartesi 10.00-17.00

21 Kasım Cumartesi 10.00-17.00

Moda perakendesinde, her geçen gün artan rekabet ve maliyetlere karşın düşen brüt kar marjı oranları, organizasyonların pazardaki devamlılığını tehdit ederken, tüketicinin sürekli değişen talebine hızlı yanıt verebilme yetkinliği giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Günümüz perakendesinde, sadece ürünün kendisi değil, diğer ürünlerle olan ilişkisinden, koleksiyonların bütünlüğüne, teşhirden nihai müşteriye aktarılan mesaja ve alışveriş deneyimine kadar her noktanın kesintisiz tasarımı ve uygulaması, alanında öncü kabul edilen tüm moda perakendecilerinin ortak iş yapış biçimi olup, başarılarının en önemli anahtarıdır.

Ürün geliştirme süreçleri; veri ve bilgilerin paylaşımı, uyumlu çalışmak için gerekli işbirliği süreçleri de (genelde uzaktan, farklı coğrafi bölgelerden veya farklı alanlardan) dahil olmak üzere, işletme genelinde önemli etkiye sahip.

Günümüzde inovasyon ve daha hızlı ürün geliştirme, üreticilerin yapılacaklar listesinde en üst sırayı alıyor. Dolayısıyla etkin bir Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) vizyonu ve stratejisi de olmazsa olmaz hale geliyor. Üreticilerin yanı sıra ve ürün tasarımı çalışmaları ile uğraşan şirketler için de PLM uygulamalarının etkin bir şekilde benimsenmesi, iş hayatında karşılaşılan zorlukları aşmak açısından kritik öneme sahip.

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi ürünün hedefler paralelinde bir bütünlük arz edecek biçimde, geçmiş veri, eldeki kaynaklar ve trendler göz önüne alınarak planlanması ve tasarım sürecinin bu plana göre çalışması, tasarlanan ürünün tüm tedarik ve satın alma basamaklarının, önceden belirlenmiş kalite, takvim ve maliyet hedeflerine uygun işletilmesi ve perakendecinin depo veya dağıtım merkezine varan ürünün, yine aynı bütünlük algısı dahilinde, planlara uygun olarak, brüt marj oranını ve stok devir hızını (GMROI) aynı anda maksimize edecek şekilde yönetilmesi alt süreçleri, kesintisiz ve entegre ürün yaşam döngüsü yönetiminin amacıdır.
Bu eğitim fikirlerin ürüne dönüşüp müşteri ile buluştuğu bu sürecin; şirket hedefleri doğrultusunda verimli bir şekilde yönetilmesini; bilgiyi analiz etme ve yorumlamaya yardımcı olacak temel araçları öğretmeyi amaçlamaktadır.

Ürün yaşam döngüsünde oluşabilecek risklerin önceden belirlenerek; aksiyonlarin hazırlanması, oluşacak kayıpların minimize edilmesi ve hatta hiç kayıp yaşanmaması için gerekli bir enstrüman olan Kritik Yol Haritasi için de bir hazırlık olacaktır.

İçerik:

  • PLM nedir?
  • Planlama Süreçleri
  • Tasarım Süreçleri
  • Tedarik Süreçleri
  • Satın Alma Süreçleri
  • Ürün Yönetimi

PROGRAM CONTENT

Egitmen: Begüm Gülfidanlı

Uludağ Üniversitesi İthalat ve İhracat Bölümü’nden mezun olan Begüm Gülfidanlı, Instituto Marangoni’nde Moda Tasarımı eğitimi aldı ve Centro di Formazione Professionale’de Moda Tasarımı üzerine yüksek lisansını tamamladı. Damat-Tween Orka Group’taki Tasarım Müdürlüğü ile Mudo FTS64 markası’nda Tasarım ve Marka Müdürlüğü yaptı. Mudo’da Tasarım Direktörlüğü görevine devam eden Gülfidanlı, Tasarım Yönetimi ve Marka Yönetimi alanlarında danışmanlık veriyor.