Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon Teknikleri | İstanbul Moda Akademisi
Eğitimler
 

Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon Teknikleri

Süre: 6 Saat (6 saat x 1 gün)

Katılım Ücreti: 300 TL

 

Gün ve Saat: Salı 10.00 – 17.00

Eğitim Tarihi:
26 Şubat 2019
 

 

Eğitim Yeri:
İMA / İstanbul Moda Akademisi
 

 

Eğitimin İçeriği:

Temel Kavramlar
Etkileşimli Yaratıcı Tanışma Egzersizi 
Beyin Niçin Yaratıcı Düşünemez? + Konu ile İlgili Video Gösterimi
Yenilikçilik (İnovasyon) Nedir? Artımsal İnovasyon, Çarpıcı (Breakthrough) ve Yıkıcı İnovasyon
Kurumlarda Yenilikçilik Süreci + İnovasyonun Büyük Resmi

Varsayımları  Sorgulamak, A.N.A. ve Yenilikçilik Fırsatlarını Belirlemek
Bu bölümde katılımcıların çevredeki yenilikçilik fırsatlarını belirlemek için kullanabilecekleri analiz metotları, bunları kullanış yöntemleri ve pratik ipuçları anlatılacak, konu ile ilgili pratik uygulama yapılacaktır.  
Kısa Egzersiz  + Sorgulanmamış Varsayımlar + Yenilikçilik Fırsatlarını Belirleme İpucu
Tüm Çalışanlar için İpucunu Kendi İşlerinde İnovasyon Fırsatlarını Tespit Etme Uygulaması
Sektör İçi/Dışı Ürün/Hizmet Örnekleri
A.N.A. ve Pratik İpuçları I, II, III  + Tüm Çalışanlar için A.N.A. İpucunu İşlerinde Uygulama Egzersizi

Bireyler için Yaratıcı Düşünme, İnovasyon ve İş Geliştirme Teknikleri
Yok Et ! (Take Out) + Parçala Behçet (Segmentation)  + Egzersiz 
Ters Yüz Et (The Other Way Around) + Aracı Kullan (Intermediary)
Önceden Eylem (Prior Action) + Self Servis ve Elektronikleştir (Self-service)
İşe Yönelik Uygulama: Çalışanlarımızın İşlerine Yönelik Fikir Geliştirmeleri

Pazar ve Yeni Proje Fırsatlarını Keşfetmek
Pazardaki ve Kurumdaki Dinamikleri Keşfetmek + Müşteriye/Hizmete Yönelik Çözüm Geliştirme
Fırsat Alanları için Mavi Okyanus Stratejisi
Tüketici Trend Analizlerinden Pazarlama Fırsatlarının Keşfi + Kuruma/Hizmete Yönelik Uygulama
 
Verimliliği ve Katma Değeri Arttırmak için Teknikler
Süreçleri Sorgulamak + Uygulaması/Egzersizi
Sürece Değil Sonuca Odaklanmak Yöntemi + Uygulaması/Egzersizi
İş Hayatında Verimlilik Düşüren Çelişkilerle Baş Etmek (Hız-Hata/Kalite-Çeşitlilik)

Programın Amacı:

Eğitimimiz katılımcılarımızın olaylara, çevrelerine, takım arkadaşlarına farklı bir gözle bakmalarını, yenilikçi fırsatları keşfedebilmelerini karşılaştıkları iş ve yaşam problemleri yaratıcı çözmelerini, bunları yarara dönüştürebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Katılımcılarımıza ayrıca yenilikçilik metotları öğretilecek, bunları kullanarak eğitim esnasında yenilikçi çözümler geliştirmeleri ve kendi uygulama becerilerinin artması beklenecektir.

Her çalışanın kendi işinde uygulama yapmasını ve kendi işi ile ilgili yenilikçi fikir geliştirmesini sağlayan, uygulamaya direkt yönelik bir çalışmadır.

PROGRAM İÇERİĞİ

Egitmen: Yekta Özözer

25 yılı aşan çalışma yaşamının önemli bölümünde yaratıcı düşünme ve problem çözme konusunda firmalarda iç/dış eğitimcilik ve/veya danışmanlık yaparak deneyim kazanan Yekta Özözer, Behçet’in Kübü, Shakira, Matriks gibi özgün bazı yöntemleri geliştirdi. Firmalara Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme, İnovasyon, ÇatışmaYönetimi, Motivasyon ve Yöneticilik konularında eğitimler, seminerler ve danışmanlık veriyor.

 

İMA Eğitimlerine Başvurmak için Formumuzu Doldurun...