Vaka ve Sorularla Dış Ticaret | İstanbul Moda Akademisi
Eğitimler
 

Vaka ve Sorularla Dış Ticaret

Süre: 6 Saat (1 Gün)

Katılım Ücreti: 300 TL
 

 

Gün ve Saat: Pazartesi 10:00-17:00

Eğitim Tarihi: 17 Aralık Pazartesi
 

 

Eğitim Yeri:
İstanbul Moda Akademisi / Nişantaşı

 

Eğitim İçeriği:

Seminerde, dış ticaret işlemlerinin gerek mevzuat gerekse uluslararası uygulamalar açısından önemli noktaları, örnek vak’alar ve sorular üzerinden incelenecektir. 
Sorular ve örnek vak’alar, aşağıdaki içerik konularının detaylı ve teknik olarak gözden geçirilmesine yönelik olacaktır. 

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR (ÖĞRETİMSEL ÇIKTILAR/KAZANIMLAR)

Bilir : Uluslararası dış ticaret ürünlerini ve taşıdığı riskleri bilir.

Anlar : Firmasının ihtiyaçlarını analiz eder ve anlar

Yapar : Firması adına en doğru ürün seçimini yapar.

 YEREL VE ULUSLARARASI MEVZUAT

 TPKK

 32 Sayılı Karar (Son değişiklikler)

 ICC

 UCP 600

 URC 522

 Teslim Şekilleri 

 ÖDEME ŞEKİLLERİ

 Peşin Ödeme 

 Mal Mukabili Ödeme 

 Kabul Kredili Mal Mukabili

 Banka Ödeme Yükümlülüğü (Bank Payment Obligation-BPO)

 Vesaik Mukabili Ödeme Şekli 

 Kabul Kredili Mal Mukabili

 Poliçeler – Aval ve İskonto

 Akreditif Karşılığı İşlemler

• Peşin Ödemeli (Red Clause)

• Vadeli Akreditif (Deferred Payment L/C)

• Kabul Kredili Akreditif (Acceptance L/C)

• Tekrarlanan Akreditifler (Revolving L/C)

• Devredilebilir Akreditifler (Transferable L/C)

• Akreditif Karşılığı Akreditif  (Back To Back L/C)

• İhtiyat Akreditifleri (Stand-By L/C)

 

PROGRAM İÇERİĞİ

Egitmen: Tanju Tuna

Kayseri doğumlu olan Tanju Tuna, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nde tamamladı. Profesyonel çalışma hayatına 1977 yılında İmtaş Sigorta şirketinde başladı, daha sonra kariyerine Osmanlı Bankası’nda Kambiyo uzmanı olarak devam etti. Sonraki yıllarda Chemical-Mitsui Bank, Türk Sakura Bank’da, İthalat Müdürü, Dış İşlemler Müdürü, Operasyon Müdürü ve Japon Şirketleri Kurumsal Pazarlama Müdürü pozisyonlarında görev yaptı. Aynı zamanda Sakura Bank London şubesi Proje Finansmanı Departmanı’nın Türkiye irtibat kişisi olarak da görev yaptı. Bu süreç içersinde, Londra’da Euromoney tarafından düzenlenen seminere katılmış olup “Uluslararası Ticaret” konusunda sertifikası bulunuyor. 2002 yılında profesyonel hayatını noktalayıp, Tim Danışmanlık iş birliği ile eğitim ve danışmanlık hayatına başladı. Türkiye Bankalar Birliği de dahil olmak üzere, Türkiye’de bulunan birçok banka ve şirket personeline başta Dış Ticaret konuları olmak üzere, Temel Bankacılık, Temel Krediler ve Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı (SPK) konularında eğitimler veriyor.

 

 

İMA Eğitimlerine Başvurmak için Formumuzu Doldurun...