Uygulamalı İnsan Kaynakları Metrikleri | İstanbul Moda Akademisi
Eğitimler
 

Uygulamalı İnsan Kaynakları Metrikleri

Süre: 6 saat

Katılım Ücreti: 150 TL

Gün ve Saat: Perşembe 10:00 – 17:00

Eğitim Tarihi: 16 Mart 2017

Eğitim Yeri: İHKİB / Dış Ticaret Kompleksi

*İTKİB üyelerine %50 indirim uygulanır.

Online başvuru için tıklayınız.

EĞİTİMİN HEDEFİ

İnsan Kaynakları Yönetimin işletmenin sonuçlarına etkisini ortaya koyabilmesinde, yönetimin çalışanlarını nasıl gördüğü önem taşımaktadır. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personellerin seçilmesi ve cezbe dilmesinde, eğitilip geliştirilmelerinde ve sürekliliklerinin sağlanmasında önemli bir rol üstlenen insan kaynakları departmanının “yatırım merkezi” olduğu düşüncesinden yola çıkılması ve çeşitli performans göstergeleri aracılığı ile tüm faaliyetlerin etkinliği ve etkililiğinin değerlendirilmesi uzun vadedeki başarısında kritik önem taşımaktadır. 

İnsan Kaynakları yönetiminin ölçüm ve değerlendirilmesinin başarısında önemli bir faktör de elde edilen sayısal somut bilgilerin insan kaynakları departmanı tarafından üst yönetime iletilmesi ve ayrıca etkili bir şekilde sunulmasıdır. Bu amaçla aşağıda içeriği yer alan eğitimin insan kaynakları profesyonellerinin yönetim anlayışı ve yetkinlikleri ile işletmenin stratejilerinin ve politikalarının belirlenmesinde önem arz etmektedir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Verinin Önemi
 • İK Bilgi Sistemleri ve Veri Kaynakları
 • Raporlamadan Metriğe İK’da Veri İhtiyaçları
 • Verilerin İK Strateji ve Aksiyonlarını Yönlendirmek İçin Kullanımı
 • Veriye Dayalı İK Kültürü Nasıl ve Neden Oluşturmalıyız?
 • İK Metriklerinin Önemi ve Faydaları 
  Operasyonel
  Yönetsel
  Stratejik
 • İK Metrik Çeşitleri Nelerdir?
 • Örnek Analizler: Devir Oranı, Yedekleme, İşe Alım Metrikleri, vs…
 • İK’da Hedeflenen Sonuçlara Ulaşabilmek İçin Doğru Metrikler Nasıl Seçilir?
 • İK Metrikleri Raporlaması Nasıl Olmalı?
 • İK Metriklerinin Takibinde Sistem Kullanımı?
 • Değişim Yönetimini Kolaylaştırmak ve Yerleştirmek İçin İK Metrikleri Nasıl Kullanılmalı?
 • İK Metriklerinin Şirketin Ana Hedefleriyle Entegrasyonu Nasıl Yapılabilir?
 • İK Olarak İK Fonksiyonlarının Metriklerinde ve Ölçme Sisteminde Olmazsa Olmazlar Neler?
 • İK’nın Başarısı Nasıl Ölçülür? Kriterler Nedir?
 • İK Analitiği Nedir? Ve İK Metriklerinin Diğer Fonksiyonlar için Anlamı
 • İK Analitiğinin Temelini Oluşturan Kavramlar Nelerdir ?
 • İK Analitiğini, Analiz ve Metriklerden Ayıran Özellikler Nelerdir?
 • İK Analitiğin İş Hedefleriyle Entegrasyonunu Sağlayıp İK Olarak Stratejik İş Ortağı Haline Nasıl Gelebiliriz?
 • İK Verilerini İK Metrikleri ve Analitiğini Kullanarak Nasıl Anlamlı Hale Getirebiliriz?
 • İK Analitiği ve Raporlamasında Hangi Yardımcı Araçları Teknolojileri Kullanabiliriz?
 • Dünya’dan İK Analitiği Örnek Uygulamalar; 
  Çalışan Demografikleri
  Ayrılan Çalışan Modellemesi,
  Performans Modellemesi

KİMLER KATILMALI

 • Personel yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek, kariyer yapmak isteyen; İnsan Kaynakları uzmanları, uzman yardımcıları ve elemanları,
 • Mali Müşavirler bünyesinde çalışan ve firmaların bordro ve personel işlerini yürüten muhasebe yetkilileri ve elemanları,
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinde mezun olup İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyenler.

PROGRAM İÇERİĞİ

Egitmen: Ayşem Ece Yalçınkaya

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nden 2004 yılında mezun olduktan sonra Ekonometri Ana Bilim Dalı İstatistik Bölümü'nde “Kategorik Veri Analizi ve Hizmette Kalite” tezi ile yüksek lisansını tamamlamış aynı ana bilim dalında üretim ve hizmette istatistiksel proses kontrol teknikleri konusunda doktora çalışmasına devam eden Yalçınkaya, 2008 yılında ISO Başdenetçiliğini alarak bilgi belgelendirme sistemlerinde ve İzmir bölgesinde bir çok danışmanlık firmasıyla ortak çalışmalar yürütmüştür. Lastik, matbaa, sağlık, havacılık, tekstil vb birçok sektörde birden fazla firmaya İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetim Sistemi kurulmasında destek veriyor. Bunların yanı sıra blog yazmakta olup (www.kalitece.wordpress.com) JCI, Toastmasters, İstanbul Business Networking gibi bir çok sosyal ve iş ağınında aktif katılımcısıdır.

 

İMA Eğitimlerine Başvurmak için Formumuzu Doldurun...