Ürün ve Sipariş Bazında Maliyet ve Karlılık Analizi | İstanbul Moda Akademisi
Eğitimler
 

Ürün ve Sipariş Bazında Maliyet ve Karlılık Analizi

Süre: 6 saat

Katılım Ücreti: 150 TL

Gün ve Saat: Salı  - 10:00 – 17:00

Başlangıç Tarihi: 10 Ocak  2017

Eğitim Tarihleri: 10 Ocak  2017

Eğitim Yeri: İHKİB / Dış Ticaret Kompleksi

*İTKİB üyelerine %50 indirim uygulanır.

Amaç:

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte artan rekabet koşullarında kalite ile birlikte maliyet ve zamanında teslimat çok önemli bir unsur haline gelmiştir.  Bir şirketin ayakta kalabilmesi için müşterinin istediği kaliteyi, fiyatı ve zamanında teslimatı sağlamak gerekmektedir.

Bunun sonucu olarak fiyatı şirket değil müşteri – piyasa belirlemektedir. Karlılığı ancak maliyeti indirerek yönetebiliriz. Bundan dolayı şirketin maliyeti anlama, analiz etme ve azaltma seferberliğine ihtiyaç vardır.

Mali İşler bölümünün etkin ve doğru veri, belge ve analizlerle yönetimi konusunda temel kavramlar, mali tablolar, finansal analiz yöntemleri,  maliyet muhasebesi, finansal sistem ve maliyet analiz tekniklerini sağlayarak ve sağlıklı maliyet analizi yaparak işlerini en iyi şekilde yapmalarına ve etkin maliyet indirme ve maliyeti control etmelerine katkı sağlamaktır. Aynı zamanda da şirketin mali açıdan günün şartlarına ve yeni metotlara göre daha iyi yönetilmesinde şirketin yetkinliğini artırmaktır.

Bununla birlikte son zamanlarda çok büyük önem kazanan finans yönetimde ve maliyet analizinde daha etkin çalışmanın yol ve metotları anlatılacaktır. Müşteri için değer yaratmayan giderlerden kaçınmanın önemi ve teknikleri paylaşılacaktır.

Katılımcıların eğitime aktif katılımı ve yorumları beklenecek, grupla birlikte anlık üretilen fikirler ya da yaşanmış örneklerden vak’a çalışması olarak faydalanılacaktır.

İçerik:

 • Maliyetin Tanımı ve Maliyet Hesaplaması
 • Maliyet Yönetimi ve Sistemi
 • Standart ve Fiili Maliyet Analizi
 • Masraf Merkez Bazında maliyetin niteliğine göre Maliyet Analizi
 • Ürün ve Sipariş Bazında üretim safhasına (değer akış), maliyetin niteliğine ve direkt ve endirekt gidere göre Maliyet Analizi
 • Sabit ve Değişken maliyet analizi
 • Satış Sonrası Maliyet
 • Karlılık Analizi ve Sürdürülebilir Karlılık
 • Maliyet Azaltma Yönetimi
 • Raporlamalar
 • Masraf Merkez bazında ve Maliyetin niteliğine göre Gider dağılımı
 • Ürün / Sipariş / Müşteri / Ülke bazında maliyet Analizi (Fiili/Standart)
 • Ürün / Sipariş / Müşteri / Ülke bazında karlılık Analizi

PROGRAM İÇERİĞİ

 

İMA Eğitimlerine Başvurmak için Formumuzu Doldurun...