Satışta Prim - Teşvik Sistemleri ve Uygulamalar | İstanbul Moda Akademisi
Eğitimler
 

Satışta Prim - Teşvik Sistemleri ve Uygulamalar

Süre: 6 saat

Katılım Ücreti: 150 TL

Gün ve Saat: Perşembe 10:00 – 17:00

Başlangıç Tarihi: 12 Ocak  2017

Eğitim Tarihleri: 12 Ocak  2017

Eğitim Yeri: İHKİB / Dış Ticaret Kompleksi

*İTKİB üyelerine %50 indirim uygulanır.

Online başvuru için tıklayınız.

Eğitimin Amacı:

Çalışanlar için sabit bir ücret, düzeyi ne kadar olursa olsun belirli bir zaman diliminde kanıksanmakta, sıradanlaşmakta ve bir işi çok daha iyi yapmak konusundaki itici gücünü kaybetmektedir. Her ne kadar çalışan ücretleri, tanımlanmış bir işin tanımlanmış bir şekilde yapılması karşılığında verileceği taahhüt edilmiş olsa da, günümüz rekabet ortamı yeni başarı kriterlerini, tanımlanmış faaliyetlerin üstüne çıkmak, yaratıcı olmak, yüksek bir azim, kararlılık ve iş disiplinine sahip olmak gibi standartlara taşımıştır.
Çalışanları ve özellikle satıcıları bu yüksek standartlara ulaştırabilmek için extra bir güdü’ye, yani “Yüksek Bir Performansa” ihtiyaç vardır. Günümüzde bunun adı “ PRİM-TEŞVİK-PERFORMANS SİSTEMİDİR”. Eğitim; çalışanların bu yüksek standartlara ulaşmalarını sağlayacak sistemlerin, işletmelerde nasıl oluşturulacağını ve nasıl uygulanacağını anlatmaktadır.

İÇERİK:

 • İnsanları, bir işi iyi yapmaya iten temel güdü “Motivasyon”
 • İşletmelerde, çalışan motivasyonunun önemi ve iş sonuçlarına etkileri
 • İşletmelerde verimsizliğin en önemli nedeni: “Çalışanların Motivasyon Seviyesi”
 • Çalışanlar açısından başarmanın bir ölçüsü olarak prim sistemleri
 • Satışta prim-teşvik sisteminin amacı
 • Performans sistemi kurulumunda “Çalışan Memnuniyeti ve Beklentiler Analizi”
 • Satışta “Hedef Başarı Kriterlerinin” belirlenmesi ve sayısal hedeflerin oluşturulması
 • Satışta bireysel hedefleri, departman hedefleri ve işletme hedefleri ile bütünleştirme
 • Hedefin  %100 ‘ünün altına ve üzerine yeni prim kademelerinin belirlenmesi.
 • Hedef tutturma ve prim ödeme periyotlarının önemi.
 • Ödenecek prim tutarlarının hesaplanması, işletmeler açısından fayda maliyet analizleri
 • Salt ciroya dayalı prim sistemlerinin yarattığı sorunlar
 • Satış performans kriterlerinde objektif ve sübjektif ölçülerin dengelenmesi
 • Performans sonuçlarının değerlendirilmesinde “Ödül ve Ceza Sistemleri”
 • Prim-teşvik sisteminin işletmenin bütününe yayılması ve ortak hedefler
 • Prim-teşvik sistemi örnekleri ve uygulamalar 

PROGRAM İÇERİĞİ

Egitmen: Bülent Başar

1964 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Üsküdar Cumhuriyet Lisesinde tamamlayarak 1981 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’ne girdi. 1985 yılında mezun olan Başar, askerlik hizmetinden sonra meslek yaşamına Akın Tekstil Konfeksiyon Ürünleri Üretim ve Pazarlama A.Ş. firmasının satış ve pazarlama bölümünde başladı. 1990 Yılından itibaren Arçelik A.Ş Pazarlama ve Satış Departmanında mesleki yaşamına devam eden Başar, yaklaşık yedi yıl ülkemizin çeşitli bölgelerinde satış, pazarlama, satış geliştirme, müşteri ilişkileri yönetimi, yeni bayilik tesisi, bayi yönetimi ve eğitimi gibi çeşitli alanlarda sorumluluk düzeyinde görevler aldı ve yeni ürün geliştirme, piyasa araştırmaları ve lansmanı konulu projelerde bulundu. 2001 Yılından itibaren eğitim faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlarda danışmanlık faaliyetlerini de sürdüren Başar, halen; Yapı Kimyasalları, Medikal Cihazlar ve Tekstil Alanında Üretim yapan 3 ayrı firmaya, “satış ekiplerinin oluşturulması, satış kanallarının bayi organizasyonuna dönüştürülmesi ve aile şirketlerinde kurumsallaşma ve yönetim geliştirme” konularında danışmanlık hizmetini sürdürüyor.

 

İMA Eğitimlerine Başvurmak için Formumuzu Doldurun...