Modanın Sosyolojisi | İstanbul Moda Akademisi
Eğitimler
 

Modanın Sosyolojisi

Süre: 3 Saat (3 saat x 1 gün)

Gün ve Saat: Perşembe

18.30-21.30

Eğitim Tarihi: 15 Aralık 2022

Eğitim Şekli: Fiziki

Moda Toplumsal bir olaydır,

Sosyoloji de toplumu inceleyen bir bilim dalıdır.

Modada değişimler olduğu gibi toplumların sosyal yapılarında da değişimler olmaktadır,

Her ne kadar basit bir örtünme amacı ile ortaya çıkmış olsa da insanlar giysilerine örtünmenin ötesinde anlamlar yüklemektedir. Adına Moda denilen bu hareket toplumları meydana getiren sınıfların oluşumuna da çok ciddi etkileri olmuştur,

Örneğin; Aristokrasi veya işçi sınıfı giyimleri ile toplumdaki yerlerini belirtmeğe çalışır olmuşlardır,

Modaya bu açıdan bakıldığında, bir sınıf veya zümreye ait insanları taklit etme veya sınıf atlama arzusu olarak da görülebilir.

Günümüzde ise Modanın anlamı sadece giyim olmaktan çıkmış bir yaşam ve statü meselesi haline gelmiştir.

 

PROGRAM İÇERİĞİ

  • Giyimin Amacı
  • Giyimin tarihçesi
  • Giyim ile sınıfların ayrışmaları
  • Modanın ortaya çıkışı
  • 14. YY sonrası modadaki gelişmeler
  • Sanayi Devrimi ve Moda
  • 19. YY Modada Erkek ve Kadınlar
 

İMA Eğitimlerine Başvurmak için Formumuzu Doldurun...