Kurumsal Sosyal Sorumluluk - İç Denetim | İstanbul Moda Akademisi
Eğitimler
 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk - İç Denetim

Süre: 6 Saat
Katılım Ücreti: 200 TL

*İTKİB üyelerine %50 indirim uygulanır.

 

Gün ve Saat: Salı 10.00-17.00

Eğitim Tarihi: 06 Şubat 2018

Eğitim Yeri: İHKİB/ Dış Ticaret Kompleksi
 

 

Amaç: Kurumsal sosyal uygunluk denetimlerine daha iyi hazırlanmak, Tedarikçi/ taşeron denetimlerini detaylı gerçekleştirmek, sosyal uygunluk kültürüne uygun bir sistemin kurum içinde kurulmasını ve işletilmesini sağlamak. Bu eğitimde sosyal uygunluk standartlarının ortak müşterek beklentilerinin neler olduğu üzerinde durulacaktır.
  
Eğitime katılması tavsiye edilen personel: Kurumsal sosyal uygunluk alanında denetçi olarak kariyer yapmak isteyen kişiler, Alıcı grup/müşteri denetimlerinde aktif rol olan kişiler, Tedarikçi / taşeron denetimlerinde aktif rol alan kişiler
 
İÇERİK:

•Personel Listesi
•İşyeri hekimi çalışması
•Yıllık İzin Kayıtları
•Maaş Bordroları, ödemeler, yan haklar
•Çalışan Giriş Çıkış Zaman Kayıtları, fazla mesai ,zorla çalıştırma
•Personel Dosyaları İş sözleşmesi
•Toplu sözleşme, sendikalaşma
•Çalışan şikayeti ve geribildirim alma
•Disiplin uygulamaları
•Aylık SGK Bildirgeleri
•Çevre ile ilgili mevzuatlar
•Çalışma ortamının uygunluğu
•Ayrımcılık, kadın ve çocuk işçi çalıştırılmasına dair kurallar
•Baskı, kötü muamele ve tacizin önlenmesi
•Topraklama Uygunluk
•Gürültü, Emisyon ölçümleri
•İşletme Ruhsat Kapasite Faaliyet belgesi Fenni Muayene Uygunluk Raporları
•Deşarj Belgesi Atıl Su Bağlantısı
•Forklift Ehliyeti Kazancı Belgesi
•İçme suyu Analizi
•Kimyasalların Listesi- MSDS ler
•İlk Yardımcı eğitimleri uygunluk
•Yangın Eğitim Kayıtları
•Yangın Ekipman Listesi
•Acil Durum Tahliye Planı Tatbikatı
•Risk Analizi
•Taşeronların Sosyal Uygunluk Denetimleri
Firma Sosyal Uygunluk Politikası
 

 

PROGRAM İÇERİĞİ

Egitmen: Hülya Mutlu

Hacettepe Üniversitesi İİBF mezunu olan Hülya Mutlu farklı sektörlerde insan kaynakları, kalite, pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi ve organizasyonel gelişim alanlarında tecrübe kazandıktan sonra yönetim danışmanı olarak çalışmaya başladı. Hülya Mutlu ayrıca çok sayıda kampus etkinliğinde üniversite öğrencilerine yönelik yapılan gelişim ve kariyer programlarında konuşmacı ve eğitmen olarak bulunmuş, şu ana kadar 25.000 üzerinde üniversiteliye bu programlar vasıtası ile ulaştı. Turkquality onaylı Enmac Grup un danışmanlarındandır. İnsan kaynakları, süreç iyileştirme ve kalite yönetim sistemleri konularında danışmanlık yapıyor. Halen Türkiye de üç ayrı grup firmasının ikisinde yönetim kurulu, birinde ise icra kurulu üyeliği görevleri bulunuyor. Avusturalya merkezli Equal Assurance şirketinin Türkiye’deki tek yetkili ofisi oldu. www.equalassurance.com Ayrıca ISO 9001 (Kalite yönetim sistemi), ISO 14001 (Çevre yönetim sistemi), ISO 18001 (İşçi sağlığı ve güvenliği) konularında Deming in asistanı Paul Robere den Robere Assotiation da ve Captain Graham J.Botterill Ferribby International den eğitimler alarak her üç sistem için de baş denetçi olarak atandı.

 

İMA Eğitimlerine Başvurmak için Formumuzu Doldurun...