Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı İleri Seviye | İstanbul Moda Akademisi
Eğitimler
 

Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı İleri Seviye

Süre
3 Ay (72 Saat)

Gün ve Saat
Pazartesi ve Çarşamba
18.30 - 21.30

Başlangıç Tarihi
12 Ekim 2019

Program Dili
Türkçe

Detaylı bilgi için: 
0212 219 41 41 (1114-1217)

Görsel mağazacılık tekniklerine dair tüm detayların aktarıldığı bu ileri seviye program ile satış arttırıcı tekniklerle görsel yerleşim dinamiklerini öğreneceksiniz. Vitrin tasarımının yanı sıra moda genel kültürünüzü genişletecek, pazarlama ve perakende konuları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Bu eğitimde; görsel sunum kurallarına göre ürünlerin nasıl yerleşmesi ve satış noktalarında hangi ürün grubunun nerede sergilenmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Ürünlerin kategori hikayelerine göre alanlarda nasıl paylaşılması gerektiğini örnek senaryolar ile görecek ve gördüğünüz konuları workshoplar ile pekiştirme imkanı bulacaksınız.

Perakende Matematiği ‘ne geniş bir şekilde yer verilecek olan bu programda, yaptığınız çalışmaların ölçümleme ve performans kriterleri üzerinde durarak, görsel mağazacılık uygulamalarını ve bu uygulamaların markanın imajına yönelik etkisini gözlemleyerek, sektör iş birlikleriyle gerçekleşen mağaza içi uygulamalar yaparak deneyim kazanacaksınız.  

 • Görsel mağazacılık ve vitrin tasarımı konusunda teorik ve pratik deneyim kazanacak,
 • Müşteri tiplerinin oransal dağılımı ve mağaza içi yerleşimde tüketici davranışlarına göre sergileme yapılması hakkında bilgi sahibi olacak,
 • Mağaza içi reyon uygulamaları, styling ve manken giydirme teknikleriyle deneyim kazanacak,
 • Perakendenin olmazsa olmaz renk teknikleri hakkında bilgi sahibi olacak,  
 • Marka iş birliğinde yapılan uygulama projeleri ve sektörden gelen eğitmenler sayesinde sektöre dair geniş bir iletişim ağı oluşturabileceksiniz.
 • Görsel düzenleme alanında çalışanlar,
 • Güzel sanatların mekansal tasarımla ilgili bölümlerinden mezun kişiler,
 • Mağazacılık alanında proje üreten mimar ve iç mimarlar bu programa katılabilir.
 • Görsel Düzenleme Yöneticisi 
 • Görsel Düzenleme Sorumlusu

Katılımcılar mülakatla seçilir.

PROGRAM İÇERİĞİ

Görsel Mağazacılık Tarihi

Dünyada hızlı bir değişim içinde olan görsel mağazacılık, ürünleri sergilemeye yönelik geleneksel anlayıştan giderek uzaklaşmış ve marka deneyiminin yaşandığı ve marka değerinin sunulduğu bir sahneye dönüşmüştür. Bu modülde katılımcılara, görsel mağazacılık kavramının doğuşu ve bugüne kadarki aşamaları görsellerle anlatılacaktır.

Çizim Teknikleri

Özellikle vitrin tasarımı için tasarlanan konseptin sunumu, malzemelerin doğru ölçüde sipariş verilebilmesi için öncelikle teknik çizim ve ardından bilgisayar destekli çizim çok gereklidir. Bu modülde adobe illustratör’den nasıl faydalanacağımız uygulamalı olarak katılımcılara gösterilecektir.

Marka Kimliğine Uygun Vitrin Tasarımı

Marka, ürünü anlamak için onun temel değerlerini ve özelliklerini analiz ederek; onu doğru hedef kitleyle ilişkilendirerek; hedef kitleyi anlayarak; son olarak da ürünü fiziksel doğasıyla eşleştirerek tanımlanabilir. Bu modülde, katılımcılara marka konseptinin görsel mağazacılığın her alanında nasıl uygulanması gerektiği anlatılacaktır.

Görsel Mağazacılıkta Alan Yönetimi

Perakende ürün yönetiminin en önemli temellerinden biri mağaza alan düzenlemesidir. Katılımcı bu modülde, perakende alan yönetiminin algılanması, verimin ölçülendirilmesi, doğru alan kullanımının aşamaları, alan kullanımının mağaza satış hedeflerine etkisi ve alan, satış ve karlılık arasındaki ilişkinin algılanması hakkında bilgi sahibi olacaktır.

 • Görsel düzenlemeye genel bakış
 • Teorik ve pratikte alan yönetimi
 • Alan yönetiminin kısa ve uzun vadedeki yatırımlara etkisi
 • Müşteri İçin kolay, kullanışlı ve heyecan verici alanlar yaratılması
 • Doğru ürün seçimi, doğru zamanlama ve doğru yerin önemi
 • Alan kullanımın marka kimliğine yansıtılması
Perakende Matematiği Ve KPI’lar

Bu modülün amacı, başarılı bir görsel sunumun, KPI’ları (Anahtar performans göstergesi) arttırmada ne kadar önemli bir unsur olduğunu katılımcılara aktarmaktır. KPI’ların nasıl hesaplanacağı, KPI’lara göre mağazanın başarı performansının nasıl ölçüleceği katılımcılara çeşitli senaryolar ile uygulamalı gösterilecektir. Görsel Sunum ile UPT‘nin (İlave satış) nasıl artırılacağı, ATV (Ortalama Fatura tutarı) ve ASP (Ortalama satış fiyatı)’nin nasıl geliştirileceği konularında katılımcılara bilgi verilecek, örnek KPI tabloları incelenecektir. CR (Alışverişe dönüşüm oranı) geliştirmek için Görsel Sunum ile neler yapılabilir ve nasıl geliştirilebilir konusunda bilgiler verilecektir.

 • KPI yani perakende matematiği nedir?
 • Görsel sunumun KPI’ları artırmada etkisi?
 • Mağazanızın alışverişe dönüşüm oranını nasıl artırabilirsiniz?
 • Görsel sunum ile UPT nasıl arttırılır?
 • Görsel sunum ile ATV nasıl arttırılır? 
 • Görsel sunum ile ASP nasıl arttırılır? 
 • Senaryolar
 • KPI raporu nasıl okunur?
Metrekare Verimliliği

Hem dünyada hem de Türkiye’de metrekare verimliliği perakendenin en sıcak konularından birisi olmaktadır. Çok katlı mağazacılık artık markalar için her zaman verimli olmamakta ve birçok marka, düşük metrekarede daha çok ürün satabilecekleri mağaza içi satış çözümlerine yönelmektedir. Bu sebeple mağazalarda her bir metrekare değerli olmaktadır. Bu modülde katılımcılara; mağaza layout’u içinde kullanılan alanların örnek senaryolar ile performans ölçümlendirmesinin nasıl yapılacağı gösterilecek, ürünlerin raf ömrü ve aylık kampanyalar baz alınarak, ürün rotasyon takvimi üzerinden verimlilik parametreleri incelenecektir.

VM Guide – Checklist

Bu modülde, her markanın olmazsa olmaz ürün yerleştirme prensiplerini, taşıma kapasitelerini ve marka kurallarını içeren bir VM rehberinin hazırlama teknikleri üzerinde durulacaktır. Mağaza ziyaretleri sırasında kullanılması gereken ve mağaza performansını bir nevi ölçen checklist’in önemi ve içeriği işlenecektir.

Perakendede Fotoğraf Çekme Teknikleri

Bu modülde katılımcılara, mağazayı fiziki olarak gösterme imkanı olmadığında, yapılan tüm VM çalışmalarını kusursuz bir şekilde karşı tarafa aktarmak için hangi fotoğraf çekme tekniklerinin uygulanması gerektiği aktarılacaktır.

Doğru Renk Kullanımı

Renkler, kişisel özelliklere ve kültürlere göre farklı anlamlar ifade etmektedir. Buna karşın bazı renkler, genelde tüm kültürlerde aynı algıları çağrıştırmaktadır. Renkleri doğru kullanmak, reyon içi uygulamalarının ve vitrin tasarımının başarısını %100 arttırmaktadır. Bu modülde katılımcılara renk bilgisi, örnek uygulamalar ve renk kombinleri ile gösterilecektir.

Yenilikçi Görsel Mağazacılık Uygulamaları

Bu modülde, perakende dünyasında; mağaza içinde ve vitrinlerde kullanılan dijital çalışmalar örnekler ile incelenecektir. 

Malzeme Bilgisi

Vitrin tasarımında ve mağaza içi görsellerde kullanılan malzemeler incelenecektir.

Styling Uygulamaları

Her kategorinin styling’i kendine özgü dinamikler taşımaktadır. Bu modülde aşağıda bulunan alanlarda çalışılarak bu konuda deneyimler kazanılacaktır.

Uygulama Dersleri

Eğitim süresince aşağıdaki başlıklarda uygulama dersleri yapılacaktır:

 • Mağaza metre karesine göre ürün yerleşimi
 • Perakende'de erkek styling'i
 • Perakende'de kadın styling'i
 • Perakende’de denim styling’i
 • Ev ürünleri ve aksesuar görsel düzenleme teknikleri
 • Manken giydirme ve spor styling'i
Proje

Katılımcılar verilen brief doğrultusunda alan yönetimini planlayacakları bir mağaza planı kurgulayacaklardır.

 

İMA Eğitimlerine Başvurmak için Formumuzu Doldurun...