Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı | İstanbul Moda Akademisi
Eğitimler
 

Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı

Süre

3,5 ay (90 saat)

Gün ve Saat

Pazartesi ve Çarşamba

18.30 – 21.30

Başlangıç Tarihi

19 Şubat 2024

Program Dili

Türkçe

Detaylı bilgi için:
0212 219 41 41  

Görsel mağazacılık tekniklerine dair tüm detayların aktarıldığı bu program ile moda genel kültürünüzü genişletecek, pazarlama ve perakende konularında bilgi sahibi olacaksınız.

Program süresince görsel mağazacılık uygulamalarını ve bu uygulamaların markanın imajına yönelik etkisini gözlemleyecek, sektör iş birlikleriyle gerçekleşen mağaza içi uygulamalar yaparak deneyim kazanacaksınız. Program sonunda, verilen brief doğrultusunda bir marka için hazırladığınız sunumu marka yöneticilerine sunacaksınız.

 • Görsel mağazacılığın temel prensiplerini öğrenecek,
 • Mağaza içi reyon uygulamaları, styling ve manken giydirme teknikleriyle deneyim kazanacak,
 • Marka iş birliğinde yapılan uygulama projeleri ve sektörden gelen eğitmenler sayesinde sektöre dair geniş bir iletişim ağı oluşturabileceksiniz.   
 • Görsel düzenleme alanına yeni giriş yapmak isteyenler,
 • Görsel satış, görsel ürün yönetimi, mağaza görsel tasarımı alanlarında deneyimi olup, bu alanda güncel bilgi ve uygulamalarla farklı bakış açıları kazanarak kendini geliştirmek isteyenler,
 • Mağaza veya marka sahibi ve mağaza müdürü pozisyonlarında çalışanlar.
 • Görsel Düzenleme Uzmanı (Visual Merchandiser)

PROGRAM İÇERİĞİ

Moda Genel Kültürü: Bu modülde katılımcı, geçmişten günümüze moda akımları, stil ve trendlerin ortaya çıkış süreçleri, görsel düzenleme ve vitrin tasarımının uluslararası platformlardaki örneklerini inceler ve moda algısını geliştirir.

 • Moda tarihi
 • Modanın kilit oyuncuları
 • Görsel mağazacılık trendleri
 • Renk bilgisi
 • Yenilikçi görsel mağazacılık uygulamaları
 • Görsel mağazacılık için kaynaklar

 

Moda Pazarlaması ve İletişimi: Moda pazarlaması ve güncel pazarlama trendlerini kullanarak görsel mağazacılığın marka imajı ve iletişimindeki rolünü inceler.

 • Moda pazarlaması temelleri
 • Tüketici davranışları
 • Deneyimsel pazarlama
 • Mağazacılıkta görsel iletişim ve pazarlama 

 

Moda Perakendeciliği: Perakende sektörünün güncel yapısı, trendleri, Türkiye ve uluslararası moda perakendesi dinamikleri görsel mağazacılık açısından incelenir.

 • Perakende sektörü
 • Farklı perakende konseptlerinde görsel mağazacılık uygulamaları
 • Satış odaklı görsel mağazacılık ve düzenleme
 • Perakende matematiği ve alan kullanımı

 

Görsel Mağazacılığın Temelleri: Katılımcı bu modülde seçilen bir mağazada konsept ve marka kimliğine uyumlu görsel düzenlemede etkin unsurları ve “Visual Merchandising” alanlarını inceler. Görsel mağazacılığın temel teknikleri, alan yönetimi, mağaza içi ve vitrin düzenleme teknikleri gibi konular hakkında teorik bilgi edinmenin yanı sıra, bu bilgileri uygulamalı olarak da çalışır.

 • Görsel mağazacılığın temel teknikleri
 • Marka kimliğine uygun vitrin tasarımı
 • Alan yönetimi
 • Işıklandırma 
 • Reyon düzenlemesi şablon çalışması
 • Reyon uygulama ve değerlendirme
 • Temalara göre vitrin tasarımı ve malzeme bilgisi
 • Mağaza içi ve vitrin düzenleme teknikleri
 • Görsel düzenlemeye yönelik styling uygulamaları
 • Manken giydirme
 • Farklı kategorilere ve özel günlere yönelik teşhir teknikleri

 

Proje: Eğitimin sonunda katılımcılar, eğitmenlerin danışmanlığı doğrultusunda seçilen marka imajına uygun, dijital olarak hazırlanmış vitrin ve reyon uygulama çalışmalarından oluşan bir final projesini ve marka incelemesini içeren sunumunu gerçekleştirirler. Ayrıca VM kitapçığı oluşturma tekniklerine hakim olurlar.

 

İMA Eğitimlerine Başvurmak için Formumuzu Doldurun...