Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı | İstanbul Moda Akademisi
Eğitimler
 

Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı

Görsel Mağazacılık, mağazada ürün satışına yönelik gerçekleşen tasarımların bütünüdür.

Süre
3 Ay (72 Saat)

Gün ve Saat
Pazartesi ve Çarşamba 
18.30 - 21.30

Başlangıç Tarihi
12 Ekim 2020

Program Dili
Türkçe

Detaylı bilgi için: 
0212 219 41 41 (1114-1217)

Görsel mağazacılık tekniklerine dair tüm detayların aktarıldığı bu program ile moda genel kültürünüzü genişletecek, pazarlama ve perakende konularında bilgi sahibi olacaksınız.

Program süresince görsel mağazacılık uygulamalarını ve bu uygulamaların markanın imajına yönelik etkisini gözlemleyecek, sektör işbirlikleriyle gerçekleşen mağaza içi uygulamalar yaparak deneyim kazanacaksınız. Program sonunda belirlenen bir marka için görsel vitrin tasarımı yapacak; görsel vitrin maketleri eşliğinde, reyon ve styling uygulamalarını bir sunumla marka yöneticilerine sunacaksınız.

 • Görsel mağazacılığın temel prensiplerini öğrenecek,
 • Mağaza içi reyon uygulamaları, styling ve manken giydirme teknikleriyle deneyim kazanacak,
 • Vitrin tasarımına yönelik maket atölye çalışması yaparak uygulama becerinizi geliştirecek,
 • Marka işbirliğinde yapılan uygulama projeleri ve sektörden gelen eğitmenler sayesinde sektöre dair geniş bir iletişim ağı oluşturabileceksiniz.
 • Görsel satış, görsel ürün yönetimi, mağaza görsel tasarımı alanlarında deneyimi olanlar,
 • Görsel düzenleme alanına yeni giriş yapmak isteyenler,
 • Mağaza veya marka sahibi ve mağaza müdürü pozisyonlarında çalışanlar.
 • Görsel Düzenleme Uzmanı (Visual Merchandiser)
 • Vitrin Tasarımı Uzmanı

Katılımcılar mülakatla seçilir.

 

PROGRAM İÇERİĞİ

Moda Genel Kültürü

Bu modülde katılımcının geçmişten günümüze moda akımları, stil ve trendlerin ortaya çıkış süreçleri, görsel düzenleme ve vitrin tasarımının uluslararası platformlardaki örneklerini inceler ve moda algısını geliştirir.

 • Moda tarihi
 • Modanın kilit oyuncuları
 • Görsel mağazacılık trendleri
 • Renk bilgisi
 • Yenilikçi görsel mağazacılık uygulamaları
 • Görsel mağazacılık için kaynaklar
Moda Pazarlaması ve İletişimi

Moda pazarlaması ve güncel pazarlama trendlerini kullanarak görsel mağazacılığın marka imajı ve iletişimindeki rolünü inceler.

 • Moda pazarlaması temelleri
 • Tüketici davranışları
 • Deneyimsel pazarlama
 • Mağazacılıkta görsel iletişim ve pazarlama
Moda Perakendeciliği

Perakende sektörünün güncel yapısı, trendleri, Türkiye ve uluslararası moda perakendesi dinamikleri incelenir.

 • Perakende sektörü
 • Farklı perakende konseptlerinde görsel mağazacılık uygulamaları
 • Satış odaklı görsel mağazacılık ve düzenleme
Görsel Mağazacılığın Temelleri

Katılımcı bu modülde seçilen bir mağazada konsept ve marka kimliğine uyumlu görsel düzenlemede etkin unsurları ve “Visual Merchandising” alanlarını inceler. Görsel mağazacılığın temel teknikleri, alan yönetimi, mağaza içi ve vitrin düzenleme teknikleri gibi konular hakkında teorik bilgi edinmenin yanı sıra, bu bilgileri uygulamalı olarak da çalışır.

 • Görsel mağazacılığın temel teknikleri
 • Marka kimliğine uygun vitrin tasarımı
 • Alan yönetimi
 • Işıklandırma
 • Reyon düzenlemesi şablon çalışması
 • Reyon uygulama ve değerlendirme
 • Temalara göre vitrin tasarımı ve malzeme bilgisi
 • Mağaza içi ve vitrin düzenleme teknikleri
 • Görsel düzenlemeye yönelik styling uygulamaları
 • Manken giydirme
 • Farklı kategorilere ve özel günlere yönelik teşhir teknikleri
Proje

Bu programın içeriği endüstri projeleri ile desteklenir, sektörden pek çok kuruluşla işbirliği yapılır. Eğitimin sonunda, eğitmenlerin danışmanlığı ile belirlenen tema doğrultusunda ve seçtiğiniz marka imajına uygun vitrin maketlerinden oluşan bir final projesine imza atacaksınız. Gruplar şeklinde gerçekleştirilen sunumlar sürecinde markanın imajını, pazar araştırmalarını ve rakip analizlerini de göz önüne alacak, çalışmalarınızı markanın üst düzey yöneticileri ve İMA eğitmenleriyle paylaşacaksınız. Bu paylaşımlar sayesinde sektörle iletişiminiz kuvvetlenirken markanın da gerçekleştirilen proje kapsamında sizin fikirlerinizden faydalanmasını sağlayacaksınız.
Tüm bu süreçlere ek olacak VM kitapçığı oluşturma tekniklerine de hakim olacaksınız.

BAĞLANTILI EĞİTİMLER

 

İMA Eğitimlerine Başvurmak için Formumuzu Doldurun...