Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı | İstanbul Moda Akademisi
Eğitimler
 

Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı

Süre:
3,5 Ay (90 Saat)

Gün ve Saat:
Pazartesi ve Çarşamba, 18.30 - 21.30

Başlangıç Tarihi:
14 Mart 2022

2022 Bahar Dönemi Eğitim Takvimi için Bizi Takip Edin!

Instagram

 

 

Program Dili:
Türkçe

Detaylı bilgi için: 
0212 219 41 41 (Dahili: 1114 ve 1217)

Görsel mağazacılık tekniklerine dair tüm detayların aktarıldığı bu program ile moda genel kültürünüzü genişletecek, pazarlama ve perakende konularında bilgi sahibi olacaksınız.

Program süresince görsel mağazacılık uygulamalarını ve bu uygulamaların markanın imajına yönelik etkisini gözlemleyecek, sektör işbirlikleriyle gerçekleşen mağaza içi uygulamalar yaparak deneyim kazanacaksınız. Program sonunda, verilen brief doğrultusunda bir marka için hazırladığınız sunumu marka yöneticilerine sunacaksınız. 

 • Görsel mağazacılığın temel prensiplerini öğrenecek,
 • Mağaza içi reyon uygulamaları, styling ve manken giydirme teknikleriyle deneyim kazanacak,
 • Mockshop dijital mağaza düzenleme programı ile planometrik vitrin ve reyon tasarımına yönelik dijital çalışmalar ve uygulamalar yapacak,
 • Marka iş birliğinde yapılan uygulama projeleri ve sektörden gelen eğitmenler sayesinde Sektöre dair geniş bir iletişim ağı oluşturabileceksiniz. 
 • Görsel düzenleme alanına yeni giriş yapmak isteyenler.
 • Görsel satış, görsel ürün yönetimi, mağaza görsel tasarımı alanlarında deneyimi olup, bu alanda güncel bilgi ve uygulamalarla farklı bakış açıları kazanarak kendini geliştirmek isteyenler.
 • Mağaza veya marka sahibi ve mağaza müdürü pozisyonlarında çalışanlar. 
 • Görsel Düzenleme Uzmanı (Visual Merchandiser)

Katılımcılar mülakatla seçilir.

 

PROGRAM İÇERİĞİ

Moda Genel Kültürü

Bu modülde katılımcının geçmişten günümüze moda akımları, stil ve trendlerin ortaya çıkış süreçleri, görsel düzenleme ve vitrin tasarımının uluslararası platformlardaki örneklerini inceler ve moda algısını geliştirir.

 • Moda tarihi
 • Modanın kilit oyuncuları
 • Görsel mağazacılık trendleri
 • Renk bilgisi
 • Yenilikçi görsel mağazacılık uygulamaları
 • Görsel mağazacılık için kaynaklar
Moda Pazarlaması ve İletişimi

Moda pazarlaması ve güncel pazarlama trendlerini kullanarak görsel mağazacılığın marka imajı ve iletişimindeki rolünü inceler.

 • Moda pazarlaması temelleri
 • Tüketici davranışları
 • Deneyimsel pazarlama
 • Mağazacılıkta görsel iletişim ve pazarlama
Moda Perakendeciliği

Perakende sektörünün güncel yapısı, trendleri, Türkiye ve uluslararası moda perakendesi dinamikleri incelenir.

 • Perakende sektörü
 • Farklı perakende konseptlerinde görsel mağazacılık uygulamaları 
 • Satış odaklı görsel mağazacılık ve düzenleme
 • Perakende matematiği ve alan kullanımı 
Görsel Mağazacılığın Temelleri

Katılımcı bu modülde seçilen bir mağazada konsept ve marka kimliğine uyumlu görsel düzenlemede etkin unsurları ve “Visual Merchandising” alanlarını inceler. Görsel mağazacılığın temel teknikleri, alan yönetimi, mağaza içi ve vitrin düzenleme teknikleri gibi konular hakkında teorik bilgi edinmenin yanı sıra, bu bilgileri uygulamalı olarak da çalışır.

 • Görsel mağazacılığın temel teknikleri
 • Marka kimliğine uygun vitrin tasarımı
 • Alan yönetimi
 • Işıklandırma
 • Reyon düzenlemesi şablon çalışması
 • Reyon uygulama ve değerlendirme
 • Temalara göre vitrin tasarımı ve malzeme bilgisi
 • Mağaza içi ve vitrin düzenleme teknikleri
 • Görsel düzenlemeye yönelik styling uygulamaları
 • Manken giydirme
 • Farklı kategorilere ve özel günlere yönelik teşhir teknikleri
Planometrik Dijital Mağaza Düzenleme Eğitimi

Katılımcı bu modülde sanal ortamda temel yapıda mağaza mimarisi oluşturup, Mockshop programı ile mağaza platformunda dijital olarak mobilya ve ürün yerleşimlerini planlama imkanı bulacak. Katılımcıya, sanal ortamda, mağaza ürünleri ve aksesuarlarını farklı seçeneklerle (katlı ya da askılı) mağaza içerisinde yerleştirerek, mağaza içi görsel düzen ve organizasyonu sanal ortamda pekiştirebilme olanağı sunulur. 

Proje

Eğitimin sonunda katılımcılar, eğitmenlerin danışmanlığı doğrultusunda seçilen marka imajına uygun, dijital olarak hazırlanmış vitrin ve reyon uygulama çalışmalarından oluşan bir final projesini ve marka incelemesini içeren sunumunu gerçekleştirirler. Ayrıca VM kitapçığı oluşturma tekniklerine hakim olurlar. 

BAĞLANTILI EĞİTİMLER

 

İMA Eğitimlerine Başvurmak için Formumuzu Doldurun...