Etkin Takım Çalışması | İstanbul Moda Akademisi
Eğitimler
 

Etkin Takım Çalışması

Süre: 6 Saat (6 saat x 1 gün)

Katılım Ücreti: 300 TL

*İTKİB üyelerine %50 indirim uygulanır. 

Eğitim Tarihi:

09 Mayıs 2018 10.00-17.00

 

Eğitim Yeri: İHKİB/ Dış Ticaret Kompleksi

Online başvuru için tıklayınız.

EĞİTİMİN AMACI

Takım halinde çalışmak, insanların birbirlerini dinlemelerini, bilgilerini paylaşmalarını, yapıcı geribildirim almak ve vermek suretiyle olumlu değişiklikler yapmalarını ve karşılıklı güven oluşturmalarını sağlar. Bir takım oluşturmak, birlikte, ortak hedefe doğru ilerlemek için bazı tutum, bilgi ve becerilere sahip olunması gerekir. Bu eğitimde ekibin ihtiyaç duyduğu, gerekli bilgi ve becerilerin yanında takımı motive edici teknikler anlatılacaktır. Oyunlarla,örneklerle ve grup çalışmalarıyla desteklenecek eğitim sonunda takım üyeleri daha etkin olarak çalışmalara katılmayı öğrenecek, elde edilecek sinerji ve başarı bu sayede daha yüksek ve kalıcı olacaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Takım Oluşturma Adımları
 • Takım Oyunu
 • Motivasyon, Motivasyon Kaynakları
 • Bireysel Motivasyon
 • Takım Ruhu
 • Kendini Yönetme Sanatı
 • Takım Performansı Ve İş Bölümü
 • Etkili Takımın Özellikleri
 • Başarısız Takımlar
 • İyi Ve Kötü Takım Üyesi
 • Katılım Ve Adanma
 • Takımda İletişim
 • Takım İletişiminde Sinerji
 • Takım İçi Ve Dışı Etkili iletişim Becerilerinin Sağlanması
 • Takım Ruhu, Heyecan Ve Birlik Duygusunun Sağlanması
 • Takım Üyelerinin Güçlü Yönlerinin Takım Başarısına Kanalize Edilmesi
 • Takım Üyelerinin Zayıf Yönlerinin Geliştirilmesi
 • Verimlilik Artıcı Çalışmalar

Takım Çalışması Eğitimi'nin Kazanımları ve Çıktıları

 • Birlikte hareket edebilmenin gerekliliği ve zorluğunun farkında olacak,
 • Kusur arayan değil, kusur örten, birbirinin işini zorlaştıran değil, kolaylaştıran takım kültürünün önemini kavrayacak,
 • Başarılı takımların sahip oldukları özellikleri bilecekler, bu özellikleri kendi takımlarının mevcut durumu ile karşılaştırarak, gelişim noktalarını belirleyebilecekler,
 • Takım ruhu oluşturmayı engelleyen davranışları tespit edecek,
 • Takım oluşturmanın her bir aşamasının hangi unsurlardan oluştuğunu ve her bir aşamanın nasıl yönetilmesi gerektiğini netleştirecekler,
 • Takım içindeki farklı tarzlar, roller ve iletişim biçimleri konusunda bilgi sahibi olacaklar,
 • Farklı davranış şekillerini ( saldırgan, çekingen, ...) yönetebilecek,
 • Dinleme, fikir paylaşma, geribildirim alma ve verme, çatışmaları atlatma konularındaki becerilerini geliştirecekler,
 • Farklı fikirlerin ve tarzların etkileşiminden, çatışma yerine verimlilik artışının yollarını keşfedebilecek,
 • İç ve dış motivasyon kaynaklarının öneminin farkına varacak.

PROGRAM İÇERİĞİ

EĞİTMEN:

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladıktan sonra kendi sigorta şirketini kurmuş ve satış deneyimini bizzat tecrübe etmiştir. Kendi şirketini başarıyla yönettikten sonra birçok şirkette üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. Halen aktif olarak şirketlere danışmanlık vermektedir. İstanbul Moda Akademisi bünyesinde Liderlik, İlişki Yönetimi, Çatışma Yönetimi, İletişim Becerileri alanlarında eğitimler vermektedir. Aynı zamanda 2014'ün pazarlama kategorisinin en çok satan kitabı Algıda, İknada, İletişimde Beyin Oyunları kitabının yazarıdır.

Egitmen: Tamer Demirdelen

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladıktan sonra kendi sigorta şirketini kurdu ve satış deneyimini bizzat tecrübe etti.  Kendi şirketini başarıyla yönettikten sonra birçok şirkette üst düzey yönetici olarak çalışan Demirdelen, halen aktif olarak şirketlere danışmanlık veriyor. İstanbul Moda Akademisi bünyesinde Liderlik, İlişki Yönetimi, Çatışma Yönetimi, İletişim Becerileri alanlarında eğitimler veriyor.

 

İMA Eğitimlerine Başvurmak için Formumuzu Doldurun...