Dış Ticaret İşlemlerinde Dİkkat Edilecek Önemli Noktalar ve Yapılan Hatalar | İstanbul Moda Akademisi
Eğitimler
 

Dış Ticaret İşlemlerinde Dİkkat Edilecek Önemli Noktalar ve Yapılan Hatalar

Süre: 12 Saat (2 Gün)

Katılım Ücreti: 300 TL

 

Gün ve Saat:
Pazartesi ve Salı 10:00 - 17:00

Başlangıç Tarihi:
12 Kasım Pazartesi ve 13 Kasım Salı
 

 

Eğitim Yeri:
İstanbul Moda Akademisi

 

İçerik:

Dış Ticaret Tekniklerinin püf noktaları 

      ULUSLARARASI ÖDEME ŞEKİLLERİ

      1.Belgeli Ödeme Sistemleri

                 a. Akreditifli Ödeme

 Özelliği Olan Akreditifler

 Devredilebilir Akreditifler (Transferable L/C)

 Rotatif / Döner Akreditifler (Revolving L/C)

 Karşılıklı Akreditifler (Back to Back L/C)

 Peşin Ödemeli Akreditifler (Red Clause L/C)

 İştira Akreditifi (Negotiable L/C)

 Teminat Akreditifleri (Standby L/C)

b.Vesaik Mukabili Ödeme

c.Mal Mukabili Ödeme

d.Kabul Kredili Ödeme 

   2. Belgesiz Ödeme Sistemleri

a. Peşin Ödeme

b. Açık Hesap

c. Konsinye Ödeme

  3. ICC Broşürleri (ICC  600 sayılı broşür, ICC  522 sayılı broşür)     

 2-  Kambiyo Mevzuatı

A - İTHALAT MEVZUATI

• Genel Esaslar

 Tanımı, Yasal Düzenlemeler, Mevzuat, Uluslararası Yeknesak Kurallar

-    Kimler İthalat Yapabilir, Hangi Malların İthalatı Yapılabilir? Serbest Bölgelere Yapılacak İthalat

• Bedelleri Döviz Kredileri ve kredi kartı ile ödenen İthalat

• İthalat Bedelinin İhracatçının Türkiye’deki TL  veya DTH Hesabına Ödenmesi

• İthalat Ödemelerine İlişkin firmalara Yazı verilmesi

• Esas ve Usullere Uymayan Bankalar Hakkında Yapılacak İşlemler

• Bankalarca Üçüncü Ülkeler Üzerine Açılacak Akreditifler

• Faktorıng İşlemleri

• Transit Ticaret

• İthalattan Men Edilen Firmalar 

• Kıbrıs Rum Kesimi Üzerinden Yapılacak İthal

B - İHRACAT MEVZUATI

• İhracat Şekilleri

 Ön İzne Bağlı,Kayda Bağlı,Konsinye  ihracat

 Yurtdışı Fuar ve Sergilere Katılım

 Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat

• Diğer İhracat Şekilleri

 Bedelsiz İhracat,Offset Kapsamında Yapılacak İhracat

 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılan İhracat

 Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat

 Transit Ticaret ,Takas,Bağlı Muamele

 Yurt Dışına E-Ticaret

• İhracat Bedellerinin Dövizler Üzerinden Tahsili

• Döviz Alım ve Satım Belgelerinin düzenlenmesi sırasında dikkat edilecek hususlar

• İhracat Bedellerinin Tasarrufu ve tahsili ve efektif olarak tahsilinde Bankalarca aranacak belgeler

• İmalatçı/tedarikçi adına DAB düzenlenmesinde uyulacak kurallar

• İhracat alacağının iskonto edilmesi, faktoring işlemi 

• Mahsup

C - GÖRÜNMEYEN İŞLEMLER

• Görünmeyen İşlemlerin Dayanağı 

• Görünmeyen İşlemlerle İlgili Olarak Uygulanacak Esaslar

• Bankanın Görünmeyen İşlemlerde Vergi ve Benzeri Yükümlülükleri,

 Ticaret ve Endüstri

 Dış Ticaret

 Taşımacılık (Kiralama, Navluna İlişkin Giderler, Liman Masrafları, Balıkçı Gemileriyle İlgili Ödemeler Vb.)

 Sigorta

 Film, Video Kaset vb. Maddi Ortam Üzerine Kaydedilmiş (Görüntülü ve Sesli) Eserler

 Sermaye Gelirleri

 Seyahat ve Turizm

 Kişisel Gelir ve Harcamalar Kamu Gelir ve Giderleri

3 - Dış Ticaretin Finansmanı

   A- DÖVİZ KREDİLERİ

• Tanımlar ve Kısaltmalar 

• Döviz Kredilerine İlişkin Ortak Hükümler

• Döviz kredisi kullanımının genel kuralları 

• Döviz gelirlerinin kapsamı 

• Döviz gelirlerinin beyanı 

• Risk Merkezine bildirim yapılması.

• Yerleşik kişiler tanımı  

• Yurt Dışından Kredi Alınması 

• Döviz gelirlerine dayalı kredi kullanımı

• Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler 

• Yurda getirilmeden kullanılabilen krediler

• Yurt dışından alınan kredinin yurt içine aktarımı 

• Rotatif krediler 

• Kreditör değişikliği

• İhracat kredi kurumları veya ihracat kredisi garanti kuruluşlarından sağlanan krediler

• Merkez Bankasına bildirimi yapılacak krediler 

• Bankaların ve finansal kuruluşların serbest bölge ve yurt dışı şubelerinden kullanılacak krediler

• Sendikasyon kredileri

• Kredilerin geri ödenmesi 

• Yurt dışından alınacak nakit kredilerde damga vergisi ve harç mükellefiyeti

• Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışından Türk lirası kredi sağlanması

• Yurt dışından altın, gümüş veya platin kredisi sağlanması 

• Prefinansman kredileri 

• Yurt İçinden Kredi Alınması

• Döviz gelirlerine dayalı kredi kullanımı

• Döviz geliri olma şartı aranmayan kredile

• Rotatif kredi kullanımı 

• Finansal kuruluşlarca kredi açılması ve fon sağlanması 

• Yurt dışında yerleşik kişilere açılacak döviz kredileri 

• Yurt dışında yerleşik kişilere açılacak Türk lirası kredileri 

• Akreditif, poliçe ve çeklerin iskonto veya iştira edilmesi 

• Bankaların kredi kartları karşılığında açtıkları döviz kredileri 

• Bankalarca altın, gümüş ve platin kredisi açılması 

• Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışında pay sahibi olduğu ortaklıklara, yurt dışındaki ana şirkete ve grup şirketlerine döviz veya Türk lirası kredi açılması

• Adi Ortaklıkların Kredi Kullanımı   

     B- TEŞVİK MEVZUATI

• Dahilde İşleme Rejimi

• İhracı Taahhüt Edilen Ürünlerin Üretiminde Kullanılan İthal Girdileri İçin Verilen Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) 

• İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İçin Verilen Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)

• Döviz Kaz. Hiz. ve Faaliyetler İle İhr. Say. Sat. ve Tes. İçin Verilen Vergi Resim Harç İstisna Belgesi (VRHİB)

• Belge Edinimi

• Uygulama Alanları ve İşlemler, Vergi, resim, harç İstisna uygulanması

• Belge Kapsamı Kredi Uygulamaları

 Döviz Kredileri

 TL Kredileri

 Müeyyideler

a) İptal Nedeniyle, Taahhütlere Uyulmaması Nedeniyle

• Belge Taahhütlerinin Kapatılması

PROGRAM İÇERİĞİ

Egitmen: Ayşe Benli

Ayşe Benli 1993 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İş İdaresi Bölümü`nden mezun oldu. 1975-1997 yılları arasında T.C.Ziraat Bankası Dış Muameleler Şubesi`nde Amir olarak görev yapan Ayşe Benli, 1997- 2001 yılları arasında EGSBank`ta, 2001-2003 yılları arasında Bayındırbank`ta Mevzuat Müdürü olarak görev yaptı. 2003 - 2008 yılları arasında ( MNG Bank) T-Bank`ta Sözleşmeli Danışman olarak görev yaptı. Ayşe BENLİ, 1998 yılından bu yana dış ticaret üzerine eğitim ve seminerler vermeye devam ediyor.

 

İMA Eğitimlerine Başvurmak için Formumuzu Doldurun...