Analitik Düşünme Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri | İstanbul Moda Akademisi
Eğitimler
 

Analitik Düşünme Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri

Süre: 6 Saat (6 saat x 1 gün)

Katılım Ücreti: 300 TL

 

Gün ve Saat:
Pazartesi 10.00 – 17.00

Eğitim Tarihi:
11 Şubat 2019
 

 

Eğitim Yeri:
İMA / İstanbul Moda Akademisi
 

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

• Analitik Düşünme Nedir? Geliştirmeye Niçin Gereksinimimiz Var?
• İş Yaşamında Giderek Artan Karmaşıklığın ve Etkileşimin Nedenleri
- Farklı Hedefler
- Süreç Karmaşıklığı ve Fonksiyonel-Süreç Zıtlığını Çözebilmek
- Zihniyet: Düşünce Bulanıklığı
• Karmaşık Sistemlerde Neden-Sonuç Bağlantısını Anlayabilmek
• Analitik Çözümler Geliştirebilmek
• Sorunu Analiz Yöntemleri + İşe Uygulama
• Pareto ve Önceliklendirme + İşe Uygulama
• İç Müşteri İhtiyacını Anlamak ve Ona Uygun Çözüm Geliştirmek + İşe Uygulama
• Yalın Mantığı + İşe Uygulama
• Sistemlerde Neden-Neden ve Nasıl-Nasıl Analizi/Sorgusu
• Karmaşık Konuları Basit, Öz Sunmak, Varsayımları Sorgulamak
• Grup Egzersizi: Sayıların Ritmi
• Karmaşık Verilerde Basitliği (Ritmi ve Düzeni) Yakalamak
• Basitleştirerek Sunum + İşe Uygulama
• Varsayımları niçin sorgulayamayız? + Kısa Uygulama/Egzersiz
• Bireyler için Problem Teşhis ve Analitik Düşünme Teknikleri
• Balık Kılçığı Analizi ve Güdümlü Balık Kılçığı
• Diğer Balık Kılçığı Analizi Türleri: 6M1İ, 3M1İ
• İşe/Projeye Yönelik İnteraktif Uygulama Çalışması
• Kök Neden Farklı Birimde Çıkarsa: Pratik İkna İpuçları ve Teknikleri
• Ağaç Diyagramları (Hedef Analizi-Ulaşma)
• Fonksiyon Haritalaması
• Akış Diyagramları + Uygulama/Egzersiz
• Bireyler için Problem Çözme ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri (Opsiyonel)
• Problemleri Çözmek için Pratik İpuçları I-II-III-IV
• Parçala Behçet + Yok Et + Tersyüz Et + İşe/Projeye Yönelik İnteraktif Uygulama Çalışması
• Analitik Düşünme ve Karar Verme Teknikleri
• Artı-Eksi-İlginç + İşe/Kişiye Yönelik İnteraktif Uygulama Çalışması
• Karar Matrisi + Çok Kriterli Seçme Matrisi
• Sezgileri de İşe Katmak: 6 Şapkalı Düşünme Tekniği
• Nasıl Karar Veriyoruz?: Karar Verme Sürecine Alternatif Bir Bakış
• İşe/Kişiye Yönelik İnteraktif Uygulama Çalışması

PROGRAM İÇERİĞİ

 

İMA Eğitimlerine Başvurmak için Formumuzu Doldurun...