Analitik Düşünme Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri | İstanbul Moda Akademisi
Eğitimler
 

Analitik Düşünme Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri

Süre: 6 Saat (6 saat x 1 gün)

Katılım Ücreti: 200 TL

*İTKİB üyelerine %50 indirim uygulanır.

Gün ve Saat: Salı 10.00 – 17.00

Eğitim Tarihi: 02 Ocak 2018
 

 

Eğitim Tarihi: 02 Ocak 2018
Eğitim Yeri: İHKİB/ Dış Ticaret Kompleksi
 

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

• Analitik Düşünme Nedir? Geliştirmeye Niçin Gereksinimimiz Var?

• İş Yaşamında Giderek Artan Karmaşıklığın ve Etkileşimin Nedenleri

- Farklı Hedefler

- Süreç Karmaşıklığı ve Fonksiyonel-Süreç Zıtlığını Çözebilmek

- Zihniyet: Düşünce Bulanıklığı

• Karmaşık Sistemlerde Neden-Sonuç Bağlantısını Anlayabilmek

• Analitik Çözümler Geliştirebilmek

• Sorunu Analiz Yöntemleri + İşe Uygulama

• Pareto ve Önceliklendirme + İşe Uygulama

• İç Müşteri İhtiyacını Anlamak ve Ona Uygun Çözüm Geliştirmek + İşe Uygulama

• Yalın Mantığı + İşe Uygulama

• Sistemlerde Neden-Neden ve Nasıl-Nasıl Analizi/Sorgusu

• Karmaşık Konuları Basit, Öz Sunmak, Varsayımları Sorgulamak

• Grup Egzersizi: Sayıların Ritmi

• Karmaşık Verilerde Basitliği (Ritmi ve Düzeni) Yakalamak

• Basitleştirerek Sunum + İşe Uygulama

• Varsayımları niçin sorgulayamayız? + Kısa Uygulama/Egzersiz

• Bireyler için Problem Teşhis ve Analitik Düşünme Teknikleri

• Balık Kılçığı Analizi ve Güdümlü Balık Kılçığı

• Diğer Balık Kılçığı Analizi Türleri: 6M1İ, 3M1İ

• İşe/Projeye Yönelik İnteraktif Uygulama Çalışması

• Kök Neden Farklı Birimde Çıkarsa: Pratik İkna İpuçları ve Teknikleri

• Ağaç Diyagramları (Hedef Analizi-Ulaşma)

• Fonksiyon Haritalaması

• Akış Diyagramları + Uygulama/Egzersiz

• Bireyler için Problem Çözme ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri (Opsiyonel)

• Problemleri Çözmek için Pratik İpuçları I-II-III-IV

• Parçala Behçet + Yok Et + Tersyüz Et + İşe/Projeye Yönelik İnteraktif Uygulama Çalışması

• Analitik Düşünme ve Karar Verme Teknikleri

• Artı-Eksi-İlginç + İşe/Kişiye Yönelik İnteraktif Uygulama Çalışması

• Karar Matrisi + Çok Kriterli Seçme Matrisi

• Sezgileri de İşe Katmak: 6 Şapkalı Düşünme Tekniği

• Nasıl Karar Veriyoruz?: Karar Verme Sürecine Alternatif Bir Bakış

• İşe/Kişiye Yönelik İnteraktif Uygulama Çalışması

PROGRAM İÇERİĞİ

 

İMA Eğitimlerine Başvurmak için Formumuzu Doldurun...