Analitik Düşünme Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri | İstanbul Moda Akademisi
Eğitimler
 

Analitik Düşünme Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri

Süre: 6 Saat (6 saat x 1 gün)

Katılım Ücreti: 200 TL

*İTKİB üyelerine %50 indirim uygulanır.

Gün ve Saat: Salı 10.00 – 17.00

Eğitim Tarihi: 02 Ocak 2018
 

 

Eğitim Tarihi: 02 Ocak 2018
Eğitim Yeri: İHKİB/ Dış Ticaret Kompleksi
 

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

• Analitik Düşünme Nedir? Geliştirmeye Niçin Gereksinimimiz Var?

• İş Yaşamında Giderek Artan Karmaşıklığın ve Etkileşimin Nedenleri

- Farklı Hedefler

- Süreç Karmaşıklığı ve Fonksiyonel-Süreç Zıtlığını Çözebilmek

- Zihniyet: Düşünce Bulanıklığı

• Karmaşık Sistemlerde Neden-Sonuç Bağlantısını Anlayabilmek

• Analitik Çözümler Geliştirebilmek

• Sorunu Analiz Yöntemleri + İşe Uygulama

• Pareto ve Önceliklendirme + İşe Uygulama

• İç Müşteri İhtiyacını Anlamak ve Ona Uygun Çözüm Geliştirmek + İşe Uygulama

• Yalın Mantığı + İşe Uygulama

• Sistemlerde Neden-Neden ve Nasıl-Nasıl Analizi/Sorgusu

• Karmaşık Konuları Basit, Öz Sunmak, Varsayımları Sorgulamak

• Grup Egzersizi: Sayıların Ritmi

• Karmaşık Verilerde Basitliği (Ritmi ve Düzeni) Yakalamak

• Basitleştirerek Sunum + İşe Uygulama

• Varsayımları niçin sorgulayamayız? + Kısa Uygulama/Egzersiz

• Bireyler için Problem Teşhis ve Analitik Düşünme Teknikleri

• Balık Kılçığı Analizi ve Güdümlü Balık Kılçığı

• Diğer Balık Kılçığı Analizi Türleri: 6M1İ, 3M1İ

• İşe/Projeye Yönelik İnteraktif Uygulama Çalışması

• Kök Neden Farklı Birimde Çıkarsa: Pratik İkna İpuçları ve Teknikleri

• Ağaç Diyagramları (Hedef Analizi-Ulaşma)

• Fonksiyon Haritalaması

• Akış Diyagramları + Uygulama/Egzersiz

• Bireyler için Problem Çözme ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri (Opsiyonel)

• Problemleri Çözmek için Pratik İpuçları I-II-III-IV

• Parçala Behçet + Yok Et + Tersyüz Et + İşe/Projeye Yönelik İnteraktif Uygulama Çalışması

• Analitik Düşünme ve Karar Verme Teknikleri

• Artı-Eksi-İlginç + İşe/Kişiye Yönelik İnteraktif Uygulama Çalışması

• Karar Matrisi + Çok Kriterli Seçme Matrisi

• Sezgileri de İşe Katmak: 6 Şapkalı Düşünme Tekniği

• Nasıl Karar Veriyoruz?: Karar Verme Sürecine Alternatif Bir Bakış

• İşe/Kişiye Yönelik İnteraktif Uygulama Çalışması

PROGRAM İÇERİĞİ

Egitmen: Arif Gökhan Rakıcı

15 yılı aşkın bir süre birçok yurtiçi ve yurtdışı eğitim projesi tasarladı, hayata geçirdi ve araştırma-geliştirme çalışmalarında bulundu. Başta Yenilikçilik (İnovasyon), Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Teknikleri olmak üzere İletişim, Etkili Sunum, Moderasyon, Başarı, Motivasyon ve Takım Çalışması (Indoor-Outdoor) konularında da eğitimler veriyor, beyin fırtınası oturumları moderatörlüğü yapıyor, toplumsal farkındalığı arttırıcı seminerler düzenliyor, makaleler ve kitaplar yazıyor. TEB (Türk Ekonomi Bankası)’in düzenlediği “İcat Çıkar” inovasyon yarışmasında 2014 yılında 13.500 proje arasından müşteri kategorisinde ikinci olmayı başardı.

 

İMA Eğitimlerine Başvurmak için Formumuzu Doldurun...