Analitik Düşünme Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri | İstanbul Moda Akademisi
Eğitimler
 

Analitik Düşünme Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri

Süre: 6 Saat

Gün ve Saat: Salı 10.00-17.00

Eğitim Tarihi: 24 Ekim 2017

Eğitim Yeri: İHKİB / Dış Ticaret Kompleksi

Katılım Ücreti: 200 TL

Analitik Düşünm

 • Analitik Düşünme Nedir? Geliştirmeye Niçin Gereksinimimiz Var?
 • İş Yaşamında Giderek Artan Karmaşıklığın ve Etkileşimin Nedenleri
 • Farklı Hedefler
 • Süreç Karmaşıklığı ve Fonksiyonel-Süreç Zıtlığını Çözebilmek
 • Zihniyet: Düşünce Bulanıklığı
 • Karmaşık Sistemlerde Neden-Sonuç Bağlantısını Anlayabilmek
 • Analitik Çözümler Geliştirebilmek
 • Sorunu Analiz Yöntemleri + İşe Uygulama
 • Pareto ve Önceliklendirme + İşe Uygulama
 • İç Müşteri İhtiyacını Anlamak ve Ona Uygun Çözüm Geliştirmek + İşe Uygulama
 • Yalın Mantığı + İşe Uygulama
 • Sistemlerde Neden-Neden ve Nasıl-Nasıl Analizi/Sorgusu
 • Karmaşık Konuları Basit, Öz Sunmak, Varsayımları Sorgulamak
 • Grup Egzersizi: Sayıların Ritmi
 • Karmaşık Verilerde Basitliği (Ritmi ve Düzeni) Yakalamak
 • Basitleştirerek Sunum + İşe Uygulama
 • Varsayımları niçin sorgulayamayız? + Kısa Uygulama/Egzersiz
 • Bireyler için Problem Teşhis ve Analitik Düşünme Teknikleri
 • Balık Kılçığı Analizi ve Güdümlü Balık Kılçığı
 • Diğer Balık Kılçığı Analizi Türleri: 6M1İ, 3M1İ
 • İşe/Projeye Yönelik İnteraktif Uygulama Çalışması
 • Kök Neden Farklı Birimde Çıkarsa: Pratik İkna İpuçları ve Teknikleri
 • Ağaç Diyagramları (Hedef Analizi-Ulaşma)
 • Fonksiyon Haritalaması
 • Akış Diyagramları + Uygulama/Egzersiz
 • Bireyler için Problem Çözme ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri (Opsiyonel)
 • Problemleri Çözmek için Pratik İpuçları I-II-III-IV
 • Parçala Behçet + Yok Et + Tersyüz Et + İşe/Projeye Yönelik İnteraktif Uygulama Çalışması
 • Analitik Düşünme ve Karar Verme Teknikleri
 • Artı-Eksi-İlginç + İşe/Kişiye Yönelik İnteraktif Uygulama Çalışması
 • Karar Matrisi + Çok Kriterli Seçme Matrisi
 • Sezgileri de İşe Katmak: 6 Şapkalı Düşünme Tekniği
 • Nasıl Karar Veriyoruz?: Karar Verme Sürecine Alternatif Bir Bakış
 • İşe/Kişiye Yönelik İnteraktif Uygulama Çalışması

PROGRAM İÇERİĞİ

 

İMA Eğitimlerine Başvurmak için Formumuzu Doldurun...