Kurumsal Sosyal Sorumluluk İç Denetim

Amaç: Kurumsal sosyal uygunluk denetimlerine daha iyi hazırlanmak, Tedarikçi/ taşeron denetimlerini detaylı gerçekleştirmek, sosyal uygunluk kültürüne uygun bir sistemin kurum içinde kurulmasını ve işletilmesini sağlamak. Bu eğitimde sosyal uygunluk standartlarının ortak müşterek beklentilerinin neler olduğu üzerinde durulacaktır.

Eğitime katılması tavsiye edilen personel: Kurumsal sosyal uygunluk alanında denetçi olarak kariyer yapmak isteyen kişiler, Alıcı grup/müşteri denetimlerinde aktif rol olan kişiler, Tedarikçi / taşeron denetimlerinde aktif rol alan kişiler

İÇERİK:

 • Personel Listesi
 • İşyeri hekimi çalışması
 • Yıllık İzin Kayıtları
 • Maaş Bordroları, ödemeler, yan haklar
 • Çalışan Giriş Çıkış Zaman Kayıtları, fazla mesai ,zorla çalıştırma
 • Personel Dosyaları İş sözleşmesi
 • Toplu sözleşme, sendikalaşma
 • Çalışan şikayeti ve geribildirim alma
 • Disiplin uygulamaları
 • Aylık SGK Bildirgeleri
 • Çevre ile ilgili mevzuatlar
 • Çalışma ortamının uygunluğu
 • Ayrımcılık, kadın ve çocuk işçi çalıştırılmasına dair kurallar
  Baskı, kötü muamele ve tacizin önlenmesi
 • Topraklama Uygunluk
 • Gürültü, Emisyon ölçümleri
 • İşletme Ruhsat Kapasite Faaliyet belgesi Fenni Muayene Uygunluk Raporları
 • Deşarj Belgesi Atıl Su Bağlantısı
 • Forklift Ehliyeti Kazancı Belgesi
 • İçme suyu Analizi
 • Kimyasalların Listesi- MSDS ler
 • İlk Yardımcı eğitimleri uygunluk
 • Yangın Eğitim Kayıtları
 • Yangın Ekipman Listesi
 • Acil Durum Tahliye Planı Tatbikatı
 • Risk Analizi
 • Taşeronların Sosyal Uygunluk Denetimleri
 • Firma Sosyal Uygunluk Politikası
   

Süre: 6 Saat

Gün ve Saat: Sakı 10.00-17.00

Eğitim Tarihi: 06 Şubat 2018

Eğitim Yeri: İHKİB / Dış Ticaret Kompleksi

Katılım Ücreti: 200 TL

EĞİTMEN: Hülya Mutlu; Hacettepe Üniversitesi İİBF mezunu olan Hülya Mutlu farklı sektörlerde insan kaynakları, kalite, pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi ve organizasyonel gelişim alanlarında tecrübe kazandıktan sonra yönetim danışmanı olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında Bir Avusturalya denetim firması olan Equal Assurance http://equalassurance.com/ şirketinin Türkiye’deki tek yetkili temsilciliğini kurdu. Aynı yıllarda, Enmac danışmanlık http://www.enmacgrup.com/ firmasında da danışman olarak görev aldı. Bu kurumlardaki görevleri halen devam etmekle birlikte 2013 yılında İngiltere’nin Birmingham kentinde HMI Training şirketini kurup, http://hmiengland.com/ bir ofis açarak işlerini İstanbul, Birmingham ve Perth ofisleri üçgeninde yürütmeye başladı. Profesyonel yaşantısı boyunca insan kaynakları ve kalite süreçlerinin yapılandırılması ve uygulanması, eğitim planlaması ve uygulaması, kişisel gelişim planı ve kariyer gelişim planı hazırlanması ve yönetilmesi, performans değerlendirmesi, etkin ve verimli organizasyon yapısı oluşturma alanlarında çalışmalar yürüttü. İngiltere South Essex Collage ve London Image Institute (L.I.I.) de kişisel gelişim ve kurumsal gelişim danışmanlığı eğitimi aldı. Yine İngiltere de The Coaching academy bünyesinde corporate coaching (şirket koçluğu) programını ve Oxford Üniversitesi’nde Developing Leadership and Management Practice (Liderlik gelişimi ve yönetim) , Strategic leadership (Stratejik liderlik) programlarını tamamladı. Eğitmen; 2005 yılından beri Enmac danışmanlık da, 2011 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde COOP dersleri kapsamında Uluslar arası kalite yönetimi hocası olarak görev yapıyor