Gümrükte Sık Rastlanan Hatalar

AMAÇ

Bu eğitimin amacı sık ratslanılan hataların neler olduğuna değinmek ve yasal çerçevede kalınmak suretiyle bu gibi hataların nasıl önleceğine ilişkin konuları ele almaktır.

Bu eğitimle, rutin işlemlerin yoğunluğu, işletme körlüğü gibi nedenlerle dikkatlerden kaçma ihtimali bulunan veya farklı yorumlamalarla ağır yaptırımlarla karşılaşılmasına neden olan konulara değinilerek farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Kıymet Hataları

 • Royalti, kalite, fiyat farkı, mühendislik, hasılattan pay, debit note
 • Yurtdışı işçilik faturaları
 • Liman, ardiye, terminal, demoraj, serbest bölge gibi masraf faturaları
 • Güzergah değişikliği, ölü navlun, BAF, CAF
 • 320 Satıcılar Hesabı ve 159 Verilen Sipariş Avansları hesapları arası virman hataları
 • Transfer fiyatlandırması

Tarife Hataları

 • Stok kartları ve GTİP çelişkileri
 • Kullanım yeri hataları
 • Demonte eşya
 • Ana taşıyıcı forwarder konşimentoları

Menşe Hataları

 • Yurtdışı araştırmaları
 • Yanlış belge kullanımı
 • Menşe kazandıran işlemler

Dahilde İşleme Hataları

 • Dahilde işleme stokları - serbest stoklar
 • İkincil işlem görmüş ürünler
 • TEV
 • Satır kodu, imalatçı, ticari tanımlar
 • Randıman oranları
 • Fireler
 • Özel şartlar
 • Kati ithalata dönüştürme

Geçici İthalat Hataları

 • Kullanım yeri hataları
 • Beyan edilmeden yurtdışı edilmesi
 • Kati ithalata dönüştürme

Hariçte İşleme Hataları

 • Düşüm yöntemi – tamirat
 • Bedelli bedelsiz tamirat

İhracat Rejiminde Hatalar

 • Taşıyıcı hataları ve açık kalan ihracat beyannameleri
 • Yanlış mal yüklenmesi
 • Farklı ülkeye teslim ve hayali ihracat suçlaması

Miktar Hataları

 • Farklı eşya çıkması
 • Fazla eşya çıkması
 • Hediyeler

Kargo / Yolcu İşlemlerinde Hatalar

 • Kargo – kapıda teslim
 • Yolcu beraberi eşya

Vergi Mevzuatı / Muhasebe Hataları

 • KDV 2 Beyannamesi
 • Damga vergisi
 • ÖTV’ye tabi mal imali
 • Yanlış stoklara kayıtlar, kurum matrahı
 • Bedelsiz ithalat ve muhasebe kaydı
 • Tasfiyelik mallar ve kanunen kabul edilmeyen giderler
 • İhracat beyannamesinin kapanması – KDV iadesi
 • İhracat faturası – muhasebe kaydı
 • Transit ticaret ve masrafların yansıtma kayıtları
 • Nazım hesaplar ve geçici girişler
 • Teminatlar ve nazım hesaplar

Süre: 6 saat

Gün ve Saat: Perşembe 10:00 – 17:00

Eğitim Tarihi: 15 Şubat 2018

Katılım Ücreti: 200 TL

Eğitim Yeri: İHKİB / Dış Ticaret Kompleksi

*İTKİB üyelerine %50 indirim uygulanır.

Online başvuru için tıklayınız.

Eğitmen: Sezai Kaya,  İstanbul Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi Bölüm'ününden mezun oldu ve Bournemouth Üniversitesi Executive MBA tamamladı. 2003-2004 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelir Uzman Yrd. 2004-2006 yılları arasında  Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yrd. 2006-2017 yılları arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Müfettişliği ve 2017 yılında ise Gümrük Müşavirliği yaptı ve Bakanlık bünyesinde Gümrük Mevzuatı ile ilgili konularda eğitimler verdi.