Analitik Düşünme Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri

Analitik Düşünm

 • Analitik Düşünme Nedir? Geliştirmeye Niçin Gereksinimimiz Var?
 • İş Yaşamında Giderek Artan Karmaşıklığın ve Etkileşimin Nedenleri
 • Farklı Hedefler
 • Süreç Karmaşıklığı ve Fonksiyonel-Süreç Zıtlığını Çözebilmek
 • Zihniyet: Düşünce Bulanıklığı
 • Karmaşık Sistemlerde Neden-Sonuç Bağlantısını Anlayabilmek
 • Analitik Çözümler Geliştirebilmek
 • Sorunu Analiz Yöntemleri + İşe Uygulama
 • Pareto ve Önceliklendirme + İşe Uygulama
 • İç Müşteri İhtiyacını Anlamak ve Ona Uygun Çözüm Geliştirmek + İşe Uygulama
 • Yalın Mantığı + İşe Uygulama
 • Sistemlerde Neden-Neden ve Nasıl-Nasıl Analizi/Sorgusu
 • Karmaşık Konuları Basit, Öz Sunmak, Varsayımları Sorgulamak
 • Grup Egzersizi: Sayıların Ritmi
 • Karmaşık Verilerde Basitliği (Ritmi ve Düzeni) Yakalamak
 • Basitleştirerek Sunum + İşe Uygulama
 • Varsayımları niçin sorgulayamayız? + Kısa Uygulama/Egzersiz
 • Bireyler için Problem Teşhis ve Analitik Düşünme Teknikleri
 • Balık Kılçığı Analizi ve Güdümlü Balık Kılçığı
 • Diğer Balık Kılçığı Analizi Türleri: 6M1İ, 3M1İ
 • İşe/Projeye Yönelik İnteraktif Uygulama Çalışması
 • Kök Neden Farklı Birimde Çıkarsa: Pratik İkna İpuçları ve Teknikleri
 • Ağaç Diyagramları (Hedef Analizi-Ulaşma)
 • Fonksiyon Haritalaması
 • Akış Diyagramları + Uygulama/Egzersiz
 • Bireyler için Problem Çözme ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri (Opsiyonel)
 • Problemleri Çözmek için Pratik İpuçları I-II-III-IV
 • Parçala Behçet + Yok Et + Tersyüz Et + İşe/Projeye Yönelik İnteraktif Uygulama Çalışması
 • Analitik Düşünme ve Karar Verme Teknikleri
 • Artı-Eksi-İlginç + İşe/Kişiye Yönelik İnteraktif Uygulama Çalışması
 • Karar Matrisi + Çok Kriterli Seçme Matrisi
 • Sezgileri de İşe Katmak: 6 Şapkalı Düşünme Tekniği
 • Nasıl Karar Veriyoruz?: Karar Verme Sürecine Alternatif Bir Bakış
 • İşe/Kişiye Yönelik İnteraktif Uygulama Çalışması

Süre: 6 Saat

Gün ve Saat: Salı 10.00-17.00

Eğitim Tarihi: 02 Ocak 2018

Eğitim Yeri: İHKİB / Dış Ticaret Kompleksi

Katılım Ücreti: 200 TL

*İTKİB üyelerine %50 indirim uygulanır.

Online başvuru için tıklayınız.

EĞİTMEN: Arif Gökhan Rakıcı iş hayatına 1999 yılında Özel İstanbul Eğitim Merkezi’nde eğitim danışmanı olarak başladı. 3 yıl bu görevi yürüttükten sonra 2 yıl aynı firmada eğitim uzmanı olarak çalıştı. 2004 yılında ABC Danışmanlık Ltd. bünyesinde araştırma asistanı ve yardımcı eğitmen olarak görev yapmaya başladı. 2006 yılında aynı firmada araştırma sorumlusu ve eğitmen olarak çalışmaya başladı. Halen aynı firmada ve ikinci grup şirketi olan Sürekli Gelişim Danışmanlık Ltd.’de araştırma yöneticiliği ve eğitmen&danışman olarak görev yapmaktadır. Kendisi ayrıca 2012 yılından beri trendwatching.com Türkiye spotterlığı yapmakta ve 2015 yılından beri de İstanbul Sanayi Odası-İnovasyon Yol Haritası Projesi’nde danışman&eğitmen olarak görev yapmaktadır. Kendisi, 18 yılı aşan iş hayatı süresince birçok yurtiçi ve yurtdışı eğitim projesi tasarlamış, hayata geçirmiş ve araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunmuştur. Başta İnovasyon, TRIZ, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme olmak üzere Moderasyon, İletişim, Etkili Sunum, Duygusal Zekâ, Motivasyon ve Takım Çalışması (Indoor-Outdoor) konularında da eğitimler vermekte, beyin fırtınası moderatörlüğü yapmakta, toplumsal farkındalığı arttırıcı seminerler düzenlemekte, makaleler ve kitaplar yazmaktadır. Türk Ekonomi Bankası (TEB)’nın düzenlediği “İcat Çıkar” inovasyon yarışmasında 2014 yılında 13.500 proje arasından müşteri kategorisinde ikincilik kazanmıştır. Arif Gökhan Rakıcı, İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Lisans ve Marmara Üniversitesi AB Siyaseti Yüksek Lisans mezunudur.