Kurumsal Eğitimler

Firmaların sektördeki konumlarını güçlendirmek üzere, ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda; tasarım, ürün geliştirme, üretim, görsel düzenleme, moda marka yönetimi ve perakendede ürün yönetimi gibi konularda oluşturulan özel eğitim projelerini kapsar. Firmaların kurumsal yetkinlik ve ihtiyaçlarına yönelik, firma yetkilileri ve uzman eğitmenlerle birlikte yapılan toplantılar neticesinde hazırlanan eğitimler İMA’da veya firma merkezinde gerçekleştirilir.

Kurumsal Eğitim Konularından Bazıları:


 • Moda Tasarım Süreçleri
 • Kalıp ve Drapaj Eğitimleri
 • Trend Takibi
 • Trend Sunumları
 • Moda Kültürü
 • Koleksiyon Planlama
 • Tasarımcılar Range Planlama
 • Kumaş ve Lifler
 • Merchandising Planlama
 • Kategori Yönetimi
 • Moda Markası Yönetimi
 • Markalaşma
 • Moda İletişimi
 • Modada Online Uygulamalar
 • Styling
 • Stil Danışmanlığı
 • Görsel Mağazacılık ve Mekan Yönetimi
 • Deneyimsel Pazarlama
 • Vitrin Tasarımı
 • Mağazacılık Sertifikasyon Programları
 • Yönetici Geliştirme Programları
 • Ayakkabı ve Aksesuar Tasarımı
 • Moda Perakendesi ve Tüketici Trendleri
 • Perakendede Kritik Yol Haritası ve Ürün Yaşam Döngüsü
 • Moda İletişimi
 • Moda Yönetimi
 • Range Planlama
 • Perakende Yönetimi
 • Modada İleri Düzey Adobe Photoshop ve Illustrator
 • Mağazacılıkta Satış Teknikleri  ve İletişim
 • Hedeflerle Yönetim ve Perakende Matematiği
 • Marka Kimliği Oluşturma
 • Moda Fotoğrafçılığı ve Syling

DANIŞMANLIK

Firmaların ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen özel danışmanlık projeleri kapsamında marka kimliği analizi, tasarım danışmanlığı ve koleksiyon geliştirme, ürün yönetimi ve perakende deneyimi alanlarında detaylı çalışma yürütülür.

MARKA KİMLİĞİ ANALİZİ

 • Marka ve İletişim Konseptleri
 • Marka Yönetimi
 • Tüketici ve Pazar Analizleri
 • Stratejik Pazarlama Planı Oluşturma
 • Görsel İmaj ve Marka Kimliği Oluşturma
 • Marka Kitabı
 • Stil Kitabı
 • Story Telling
 • Uzman / Fikir Önderi Workshopları
 • Perakende Deneyimi Stratejisi

TASARIM DANIŞMANLIĞI VE KOLEKSİYON GELİŞTİRME

 • Trend Araştırmaları; Kişiselleştirilmiş Sosyo-Pazar Trendleri
 • Kişiselleştirilmiş Ürün Trendleri
 • Tasarım Süreçleri
 • Tasarım Ekibinin Yönetimi
 • Koleksiyon Oluşturma
 • Koleksiyon Revizesi
 • Range-Planning Workshopları
 • Yaratıcı Danışmanık
 • Katalog/Lookbook
 • Koleksiyon Performans Değerlendirmesi

ÜRÜN YÖNETİMİ

 • Planlama
 • Satın Alma
 • Tedarik Süreci
 • Kategori Yönetimi
 • Merchandising

PERAKENDE DENEYİMİ

 • Perakende/Mağaza Konsepti
 • Görsel Mağazacılık
 • Perakende Yönetimi ve KPI’ları
 • Müşteri Deneyimi Tasarlama
 • Satış Ekibi Eğitimi
 • Satış İletişimi

FİRMALARDA TASARIM OFİSLERİ KURULMASI VE YÖNETİLMESİ

2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkındaki Tebliğ kapsamında yapılan değişiklikler ile birlikte bu destekten faydalanmak isteyen tasarımcı şirketlerine, tasarım ofislerine ve tekstil alanında faaliyet gösteren,tasarım departmanı kurmak isteyen firmalara ihtiyaç duydukları alanlarda özel danışmanlık verilir.

Tasarım departmanı ekiplerinin oluşturulması, görev tanımlarının belirlenmesi,etkin yönetimi, performansın ve verimliliğin ölçülmesi, yapılan yatırımın firma hedeflerine ulaşılmasında etkin geri dönüş sağlanabilmesi açısından çok önem kazanır. Danışmanlık kapsamında stratejik planlamadan tasarım ve ürün geliştirmeye, koleksiyon oluşumundan performansının değerlendirmesine kadar olan tüm süreçler profesyonel ve planlı olarak uygulanır.

 • Stratejik Planlama: İş Planı Hazırlama
 • Marka Yönetimi: Marka Kimliği Oluşturma, Marka İletişimi,
 • Pazarlama Süreçleri ve Yönetimi: Pazarlama Stratejileri Oluşturma,  Pazar Araştırması, Pazar Konumlandırma, Tüketici Davranışları, Dijital Pazarlama ve Modada Online Uygulamalar
 • Tasarım ve Ürün Geliştirme
 • Trend Araştırmaları
 • Koleksiyon Oluşumu ve Yönetimi: Koleksiyon Planlama, Tasarım Range’i Oluşturma
 • Marka - Tasarımcı - Koleksiyon Performansı Değerlendirmesi
 • Satış Yönetimi
 • Tedarik Zinciri ve Ürün Yönetimi

 

Detaylı bilgi için:

Eda Köse - 1115
eda.kose@istanbulmodaakademisi.com

Sinem Sarı - 1218
sinem.sari@istanbulmodaakademisi.com

T: 0212 2194141