Firmalarda Tasarım Ofisleri Kurulması ve Yönetilmesi

 

Firmalarda Tasarım Ofisleri Kurulması ve Yönetilmesi

2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkındaki Tebliğ kapsamında yapılan değişiklikler ile birlikte bu destekten faydalanmak isteyen tasarımcı şirketlerine, tasarım ofislerine ve tekstil alanında faaliyet gösteren,tasarım departmanı kurmak isteyen firmalara ihtiyaç duydukları alanlarda özel danışmanlık verilir.

Tasarım departmanı ekiplerinin oluşturulması, görev tanımlarının belirlenmesi,etkin yönetimi, performansın ve verimliliğin ölçülmesi, yapılan yatırımın firma hedeflerine ulaşılmasında etkin geri dönüş sağlanabilmesi açısından çok önem kazanır. Danışmanlık kapsamında stratejik planlamadan tasarım ve ürün geliştirmeye, koleksiyon oluşumundan performansının değerlendirmesine kadar olan tüm süreçler profesyonel ve planlı olarak uygulanır.

 • Stratejik Planlama: İş Planı Hazırlama
 • Marka Yönetimi: Marka Kimliği Oluşturma, Marka İletişimi,
 • Pazarlama Süreçleri ve Yönetimi: Pazarlama Stratejileri Oluşturma,  Pazar Araştırması, Pazar Konumlandırma, Tüketici Davranışları, Dijital Pazarlama ve Modada Online Uygulamalar
 • Tasarım ve Ürün Geliştirme
 • Trend Araştırmaları
 • Koleksiyon Oluşumu ve Yönetimi: Koleksiyon Planlama, Tasarım Range’i Oluşturma
 • Marka - Tasarımcı - Koleksiyon Performansı Değerlendirmesi
 • Satış Yönetimi
 • Tedarik Zinciri ve Ürün YönetimiTasarım departmanın incelenmesi
 • Modelhane yapısının incelenmesi
 • Tasarımcı seçimi ve istihdamı
 • Tasarım Departmanı ile ilgili birimlerin görev tanımlarının belirlenip, yazılması
 • Sağlıklı ve verimli çalışma potansiyelini yaratabilmek için gerekli temel fiziki koşulların sağlanması
 • Hedef kitlesi koleksiyonun incelenmesi
 • Mevcut müşteri ve potansiyel markaların incelenmesi
 • Hedef kitlesine uygun stil ve trendlerin belirlenmesi