Eğitimler

 

Stratejik Moda Marka Yönetimi

Moda sektöründe deneyimli bir sektör çalışanıysanız veya bir moda markası sahibiyseniz marka yönetimi üzerine stratejik kararlar almak, var olan markanızı geliştirmek ya da yeni bir marka kurmak üzere bu eğitime katılabilirsiniz.

Süre
2 ay (48 saat)

Gün ve Saat
Salı ve Perşembe
18.30 – 21.30 
Cumartesi
10:00 - 17:00

Başlangıç Tarihi
7 Kasım 2017

Program Dili
Türkçe ve İngilizce (Tercüme yapılmaz )

Detaylı bilgi için:
0212 219 41 41 (1203 – 1219)

Program dört ana modülden oluşur. Bir markanın konseptinin belirlenmesinden başlayarak ürünün geliştirilmesine, pazarlamasına, iletişimine ve satışına kadar devam eden tüm süreçleri içerir.  Programda yer alan proje uygulamasıyla da tüm öğrenilen süreçleri hayata geçirme şansı sunar. Bu sayede yeni bir marka yaratmayı ya da kendi firmanızın bünyesinde yer alan bir markayı değişen koşullar doğrultusunda revize etmeyi derinlemesine öğrenirsiniz.

Moda sektöründe deneyimli olan yerli ve yabancı eğitmenlerle güçlü bir altyapı kazanır, kompakt, dinamik ve en önemlisi uygulanabilir bilgiye dayalı global bir eğitim alırsınız.

 • Yeni bir marka oluşturma ve marka yönetiminin tüm süreçlerini öğrenecek,
 • Kazanacağınız bilgileri oluşturmak istediğiniz markaya uygulama deneyimi yaşayacak,
 • Mevcut markanıza yeni bir stratejik yön belirleme şansı kazanacak,
 • Sadece belirli teorik bilgiler ışığında değil alanında uzman yerli ve yabancı birçok eğitmenden edineceğiniz bilgiler ile global bir bakış açısına sahip olacaksınız. 
 • Moda sektöründe yönetici pozisyonunda çalışan profesyoneller,
 • Moda sektöründe minimum 3 yıl deneyim kazanmış sektör çalışanları,
 • Mevcut markasına yönelik strateji belirlemek isteyen yönetici ve firma sahipleri,
 • Kendi moda markasını yaratmak isteyenler,
 • Moda endüstrisinde yer almak isteyenler.
 • Marka Yöneticisi / Uzmanı
 • Stratejik Planlama Yöneticisi / Uzmanı

Katılımcılar mülakatla seçilir. Katılımcıların lisans veya ilgili alanlarda yüksek lisans  mezunu olmaları ve eğitimi takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri gerekir.

PROGRAM İÇERİĞİ

PROGRAM CONTENT

Program Moda Marka Stratejisi Geliştirme, Stratejik Marka Yönetimi, Stratejik Marka İletişimi, Stratejik Moda Perakendesi ve Ürün Yönetimi olarak 4 ana modüle ayrılır. 
Her modülde teorik içerik ile paralel gerçekleştirilecek uygulama çalışmalarıyla süreç gerçekleştirilen projeler ile ilerleyecek ve sonuç olarak katılımcıların hedefine yönelik bir stratejik çalışma çıktısı elde edilecektir.

Moda Marka Stratejisi Geliştirme: Pazar, trend ve tüketici davranışları araştırmalarını inceleyerek bu bilgilerin ışığında mevcut markalar veya kurulması hedeflenen markalar için strateji geliştirilir. Öncelikle stratejik düşünmek üzerine inceleme yapılarak pazarlama planı ile ilgili stratejiler belirlenir. Oluşturulan stratejik plan doğrultusunda atılacak adımlar belirlenir.

Bu bölümün sonunda, teorik ve güncel bilgilerle temeli atılacak 6 saatlik bir uygulama projesi yer alır.

 • Pazar Araştırması
 • Tüketici Davranışları ve Eğilimler
 • Marka Stratejisi Geliştirme
 • Uygulama Projesi

Stratejik Marka Yönetimi: Marka kimliği oluşturma ve marka konumlandırma süreçleri incelenir. Bu incelemeler doğrultusunda hangi değerler ile markanın temsil edileceğine, nasıl bir ürün gamı tanımlanacağına ve ürün fiyatlandırma stratejilerine dair detaylı bilgiler öğrenilir.

Bu bölümün sonunda ilk modülde oluşturulan temel üzerine marka kimlik, konumlanma, ürün gamı ve fiyatlandırma süreçlerinin inşa edileceği 6 saatlik bir uygulama projesi yer alır.

 • Marka Kimliği Oluşturma
 • Marka Konumlandırma
 • Ürün Gamı Tanımlama
 • Ürün Fiyatlandırması
 • Uygulama Projesi

Stratejik Marka İletişimi: Marka iletişimi ve dijital iletişim konularında güncel yaklaşımlar incelenir. Bir iletişim stratejisi oluşturmak üzere uluslararası markaların iletişim teknikleri ve medyanın etkin kullanım teknikleri üzerine bilgi edinilir.

Bu bölümün sonunda ikinci modülde oluşturulan marka kimliği ve planlama çalışmaları üzerine iletişim planının yerleştirileceği 6 saatlik bir uygulama projesi yer alır.

 • İletişim Stratejisi Oluşturma
 • Medyanın Etkin Kullanımı
 • Dijital İletişim
 • Çizgi Altı İletişim
  (Below the line communication)
 • Uygulama Projesi

Stratejik Moda Perakendesi ve Ürün Yönetimi: Uluslararası perakende sektöründeki güncel yaklaşımların ışığında, etkili perakende deneyimi üzerine bilgiler aktarılır, deneyimsel pazarlama konusunda kreatif çalışmalar paylaşılır. Perakende zincirinin en önemli oyuncusu olan ürün karmasının doğru bir şekilde markayı yansıtması için kullanılan etkili görsel iletişim ve görsel mağazacılık uygulamaları ve farklılaşma stratejileri bu modülde yer alan konu başlıklarıdır.

Bu bölümün sonunda üçüncü modülde oluşturulan marka iletişim planı üzerine markanın müşteri ile buluşacağı perakende noktası ve ona yaşatacağı deneyim ile ilgili stratejilerin inşa edileceği 6 saatlik bir uygulama projesi yer alır.

 • Moda Perakende Stratejisi
 • Deneyimsel Pazarlama Stratejisi
 • Stratejik Moda Satın Alması
 • Görsel İletişim
 • Görsel Mağazacılık
 • Uygulama Projesi

Proje: Eğitim boyunca devam edecek ve her modül içeriği ile geliştirilecek olan proje, modüllerin sırasıyla ilerler. Proje kapsamında katılımcıların ele aldığı markanın; pazar, trend ve tüketici araştırması ile başlayan detaylı süreçleri sonunda, pazarda konumlandırması yapılır. Geliştirilen ürün konsepti ışığında kurumsal kimliği oluşturulur. Kurumsal kimlik çerçevesinde iletişim stratejisi belirlenir ve satış ağı oluşturulur. Tüm süreçleri planlanan proje stratejik bir şekilde hayata geçirilir.

 

İMA Eğitimlerine Başvurmak için Formumuzu Doldurun...