Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı

Süre
3 Ay (72 Saat)

Gün ve Saat
Pazartesi ve Çarşamba 18.30 - 21.30

Başlangıç Tarihi
12 Mart 2018

Program Dili
Türkçe

Detaylı bilgi için:

0212 219 41 41 (1219 – 1203)

BAŞVURU
Katılımcılar mülakatla seçilir.

PROGRAMA BAŞVUR

PROGRAM İÇERİĞİ

EĞİTMENLERLE TANIŞIN

MEZUN

Bağlantılı eğitimler için tıklayınız.


Görsel Mağazacılık, mağazada ürün satışına yönelik gerçekleşen tasarımların bütünüdür.

Görsel mağazacılık tekniklerine dair tüm detayların aktarıldığı bu program ile moda genel kültürünüzü genişletecek, pazarlama ve perakende konularında bilgi sahibi olacaksınız.

Program süresince görsel mağazacılık uygulamalarını ve bu uygulamaların markanın imajına yönelik etkisini gözlemleyecek, sektör işbirlikleriyle gerçekleşen mağaza içi uygulamalar yaparak deneyim kazanacaksınız. Program sonunda belirlenen bir marka için görsel vitrin tasarımı yapacak; görsel vitrin maketleri eşliğinde, reyon ve styling uygulamalarını bir sunumla marka yöneticilerine sunacaksınız.

BU PROGRAMI TAMAMLADIĞINIZDA;

 • Görsel mağazacılığın temel prensiplerini öğrenecek,
 • Mağaza içi reyon uygulamaları, styling ve manken giydirme teknikleriyle deneyim kazanacak,
 • Vitrin tasarımına yönelik maket atölye çalışması yaparak uygulama becerinizi geliştirecek,
 • Marka işbirliğinde yapılan uygulama projeleri ve sektörden gelen eğitmenler sayesinde sektöre dair geniş bir iletişim ağı oluşturabileceksiniz.

KİMLER KATILABİLİR?

 • Görsel satış, görsel ürün yönetimi, mağaza görsel tasarımı alanlarında deneyimi olanlar,
 • Görsel düzenleme alanına yeni giriş yapmak isteyenler,
 • Mağaza veya marka sahibi ve mağaza müdürü pozisyonlarında çalışanlar.

KARİYER OLANAKLARI:

 • Görsel Düzenleme Uzmanı (Visual Merchandiser)
 • Vitrin Tasarımı Uzmanı

 


PROGRAM İÇERİĞİ

Moda Genel Kültürü: Bu modülde katılımcının geçmişten günümüze moda akımları, stil ve trendlerin ortaya çıkış süreçleri, görsel düzenleme ve vitrin tasarımının uluslararası platformlardaki örneklerini inceler ve moda algısını geliştirir.

 • Moda Tarihi
 • Modanın Kilit Oyuncuları
 • Görsel Mağazacılık Trendleri
 • Renk Bilgisi
 • Yenilikçi Görsel Mağazacılık Uygulamaları
 • Görsel Mağazacılık İçin Kaynaklar

Moda Pazarlaması ve İletişimi: Moda pazarlaması ve güncel pazarlama trendlerini kullanarak görsel mağazacılığın marka imajı ve iletişimindeki rolünü inceler.

 • Moda Pazarlaması Temelleri
 • Tüketici Davranışları
 • Deneyimsel Pazarlama
 • Mağazacılıkta Görsel İletişim ve Pazarlama

Moda Perakendeciliği: Perakende sektörünün güncel yapısı, trendleri, Türkiye ve uluslararası moda perakendesi dinamikleri incelenir.

 • Perakende Sektörü
 • Farklı Perakende Konseptlerinde Görsel Mağazacılık Uygulamaları
 • Satış Odaklı Görsel Mağazacılık ve Düzenleme

Görsel Mağazacılığın Temelleri: Katılımcı bu modülde seçilen bir mağazada konsept ve marka kimliğine uyumlu görsel düzenlemede etkin unsurları ve “Visual Merchandising” alanlarını inceler. Görsel mağazacılığın temel teknikleri, alan yönetimi, mağaza içi ve vitrin düzenleme teknikleri gibi konular hakkında teorik bilgi edinmenin yanı sıra, bu bilgileri uygulamalı olarak da çalışır.

 • Görsel Mağazacılığın Temel Teknikleri
 • Marka Kimliğine Uygun Vitrin Tasarımı
 • Alan Yönetimi
 • Işıklandırma
 • Reyon Düzenlemesi Şablon Çalışması
 • Reyon Uygulama ve Değerlendirme
 • Temalara Göre Vitrin Tasarımı ve Malzeme Bilgisi
 • Mağaza İçi ve Vitrin Düzenleme Teknikleri
 • Görsel Düzenlemeye Yönelik Styling Uygulamaları
 • Manken Giydirme
 • Farklı Kategorilere ve Özel Günlere Yönelik Teşhir Teknikleri

Proje: Eğitimin sonunda katılımcılar, eğitmenlerin danışmanlığı doğrultusunda seçilen marka imajına uygun hazırlanmış görsel vitrin maketlerinden oluşan bir final projesini ve marka incelemesini içeren tasarladıkları vitrinin sunumunu gerçekleştirirler. Ayrıca VM kitapçığı oluşturma tekniklerine hakim olurlar.

 

Bu programın içeriği endüstri projeleri ile desteklenir. Endüstri projeleri kapsamında sektörden pek çok kuruluşla işbirliği yapılır. Belirlenen tema doğrultusunda markanın konseptine uygun olarak vitrin ve mağaza içi görsel düzenleme uygulamasının geçekleştiği sunumlarda katılımcılar vitrin tasarımını yansıtan bir maket çalışması yapar. Gruplar şeklinde sunumlarını gerçekleştiren katılımcılar markanın imajını, Pazar araştırmalarını ve rakip analizlerini de göz önüne alarak çalışmalarını markanın üst düzey yöneticileri ve İMA eğitmenleriyle paylaşır. Bu paylaşımlar katılımcıların sektör ile iletişimini kuvvetlendirirken markanın da gerçekleştirilen proje kapsamında fikirlerden faydalanmasını sağlar.